Valgresultat ILP

Valet til instituttstyret for ILP er avslutta

Desse er valt:

Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Anne-Katrine Halvorsen Thoren
Sølve Bærug

1. vara Knut Bjørn Stokke
2. vara Berit Irene Nordahl

Representantar for mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Lillin Cathrine Knudtzon

Sebastian Peters

Representantar for teknisk og administrativt tilsette:

fast representant

vararepresentant

Jørn Kongsten Brevik

Monica Vestvik


Valoppslutning:
Fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 62,2 prosent
Mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 50 prosent

Representantar for teknisk og administrativt tilsette: 77,8 prosent


Valprotokoll

Published 14. august 2014 - 11:21 - Updated 14. august 2014 - 12:37