Valgresultat IHA

Valet til instituttstyret for IHA er avslutta

Desse er valt:

Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Øystein Holand
Laila Aass

1. Inger Lise Andersen
2. Egil Prestløkken

Representantar for mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Nicolai Hermann Jørgensen

Katherine Haugaard

Representantar for teknisk og administrativt tilsette:

fast representant

vararepresentant

Dag-Kristoffer Forsberg

Turid Tokerud Ekerholt


Valoppslutning:
Fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 68,3 prosent
Mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 32,5 prosent
Representantar for teknisk og administrativt tilsette: 46 prosent

Valprotokoll

Published 14. august 2014 - 11:29 - Updated 14. august 2014 - 12:36