Valgresultat HH-NMBU

Valet til instituttstyret for HH-NMBU er avslutta

Desse er valt:

Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Arild Angelsen
Elin Kubberød

1. vara Ole Gjølberg
2. vara Silja Korhonen-Sande

Representantar for mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Øyvind Nystad Handberg

Rani Lill Anjum

Representantar for teknisk og administrativt tilsette:

fast representant

vararepresentant

Lise Thoen

Lars Mørk


Valoppslutning:
Fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 75 prosent
Mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 40,9 prosent

Representantar for teknisk og administrativt tilsette: 87,5 prosent


Valprotokoll

Published 14. august 2014 - 11:19 - Updated 14. august 2014 - 12:35