Valgresultat BasAm

Valet til instituttstyret for BasAm er avslutta

Desse er valt:

Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Arild Espenes
Anne Marie Bakke

1. Knut Røed
2. Ingrid Olsaker

Representantar for mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Øyvind Haugland

Caroline Piercey Åkesson

Representantar for teknisk og administrativt tilsette:

fast representant

vararepresentant

Susan Skogtvedt Røed

Tore Engen


Valoppslutning:
Fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 64 prosent
Mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 18,5 prosent
Representantar for teknisk og administrativt tilsette: 36,1 prosent


Valprotokoll

Published 14. august 2014 - 11:27 - Updated 14. august 2014 - 13:32