Instituttstyrene Vetbio

Kandidater til instituttstyret - BasAm

BasAm - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

 • Caroline Piercey Åkesson, Postdoktor

  • Stilling: PostDoc, siden mai 2015
  • Utdanning: Veterinær 1997 ved Sveriges Lantbruksuniversitet, PhD 2011 ved BasAm, NVH

  • Yrkeserfaring:
   Arbeidet ved NVH og seksjon for Anatomi og patologi i 2005, etter å ha jobbet i smådyrpraksis, og som veterinærpatolog ved Veterinærinstituttet. Fortsatt ved seksjonen som underviser og forsker etter avsluttet PhD-studiene i 2011. Tredde inn i post doc stilling ved BasAm i mai i år. Som patolog har jeg erfaring fra et svært sentralt fagområde med utstrakt samarbeid og kontaktflate til så vel klinikk som basal- og parakliniske fag.

  • Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
   Kjenner forskning, undervisning og administrative forhold ved NMBU. Sitter per i dag i instituttstyret ved BasAm, og har erfaring i verv fra tilsettingsråd, UFE og Forskerforbundet lokalt.

  • Hvorfor vil du bli styremedlem?
   Er ryddig, effektiv og resultatorientert, og interessert i å bidra til fornuftige avgjørelser.

  • Hva ser du som de viktigste utfordringene for instituttstyret?
   Å samordne enhetene og samtidig ha de ansatte med i prosessen, som er utrolig viktig for å bevare kunnskapen og kvaliteten i Universitetet.
 • Lars Austbø, Forsker

Kandidater til instituttstyret - IPV

IPV - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

 • Anna Marie Nicolaysen, Postdoktor

  • Stilling: Postdoktor i agroøkologi
  • Utdanning: Doktorgrad i antropologi
  • Yrkeserfaring: Undervisning ved University of Connecticut og forsker ved Hispanic Health Council

  • Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
   Studentrepresentant i instituttstyret ved Sosial Antropologisk Institutt (SAI), UiO og kontaktperson for Association for Norwegian Students Abroad (ANSA) i Connecticut.

  • Hvorfor vil du bli styremedlem?
   Jeg finner det interessant å følge med på det som skjer ved instituttet.
  • Hva ser du som de viktigste utfordringene for instituttstyret?
   Økonomien og undervisningsreform 
 • Siri Løvsjø Solberg, Stipendiat

Kandidater til instituttstyret - IPV (T/A)

IPV - Teknisk administrative –representanter

 • Sylvia Sagen Johnsen, overingeniør

Kandidater til instituttstyret - MatInf

MatInf - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

 • Marit Jørgensen Bakke, Forsker

 • Preben Boysen, Førsteamanuensis

Kandidater til instituttstyret - IKBM

IKBM - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

 • Navreet Kaur, Stipendiat

 • Marije Oostindjer, Forsker

  • Position: Researcher
  • Education: BSc in Biology and MSc in Behavioural and Cognitive Neurosciences from University of Groningen, the Netherlands; PhD in Animal Sciences from Wageningen University (2011).
  • Work experience:
   Post-doc at IKBM 2012- 2014; on project ‘The Ecology of Food Perception’. Since June 2014 I have been working as a senior researcher at IKBM on several projects. I am the project leader of the ERA-net project COSUS (Consumers in a sustainable food supply chain). 
  • Organizational experience / advice / controls etc. Relevant appointments and / or management experience:
   I am project leader of the COSUS project. I was day-to-day coordinator of the events and guests of the Ecology of Food Perception project while at the Centre for Advanced Study. I organized many seminars / symposia / workshops. I have been on boards throughout my PhD (e.g. PhD council, national PhD network), served as representative for temporary employees at the University Board in 2013, have been in the FU at IKBM since 2014, and have been vara-representative for temporary employees at IKBM since 2014. 
  • Why do you want to be member of the Board?
   I have been a member of the IKBM board before and I find it interesting to be involved in the workings of the institute. It has been good to contribute to processes at the institute, and to make sure that the temporary employees have a voice when important matters are discussed that are of relevance to them.
  • What do you see as the main challenges for the board?
   A main challenge for the board is that it should get input from relevant individuals and groups in order to make good decisions, but balancing and prioritizing those inputs can be challenging. The needs within the institute differ greatly because there are many different disciplines, and varying levels of involvement in research and education. Finding a good platform to receive relevant input from those in the institute, and then prioritizing the input, is definitely a challenge. 

Kandidater til instituttstyret - SpFaMed

SpFaMed - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

 • Kristin Paaske Anfinsen, Førstelektor

  • Stilling: Førstelektor ved seksjon for smådyr.
  • Utdanning:
   Cand.med.vet (NVH 2005),
   residency i indremedisin ved RVC, London (2010-13) 
   MVetMed, DACVIM-SAIM, DECVIM-CA (IM), PhD (NMBU 2015). 
  • Yrkeserfaring:
   Privat praksis 2005-08,
   stipendiat 2008-10,
   resident indremedisin smådyr (RVC, London) 2010-13,
   stipendiat (NMBU) 2013-2015,
   førstelektor (NMBU) fra 1.januar 2015.

  • Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
   Kjenner forholdene ved NMBU relativt godt (student og senere ansatt fra 2008), sitter i dag instituttstyret (SpFaMed), i ansettelsesutvalget og i styret i SIOV (spesialistkandidatenes interesseorganisasjon ved veterinærmiljøene).

  • Hvorfor vil du bli styremedlem?
   Kan ta med meg nyttig erfaring og nye ideer fra tiden ved NVH/NMBU og Royal Veterinary Collage, og har erfaring og interesse for både klinikken (spesielt da spesialisering) og forskning (som stipendiat).

  • Hva ser du som de viktigste utfordringene for instituttstyret?
   Jeg er spesielt opptatt av oppbyggingen av henvisningshospitalet nå i tiden frem mot flytting til Ås, samt å ivareta interessene til både ”interns”/spesialistkandidater og stipendiater.
 • Ingunn Risnes Hellings, Stipendiat

Kandidater til instituttstyret - IHA

IHA - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

 • Nicolai Hermann Jørgensen, Stipendiat

 • Ingjerd Dønnem, Forsker

  • Stilling: Forsker.
  • Utdanning: Master og PhD i husdyrernæring ved IHA.
  • Yrkeserfaring: Fortsatte som forsker innen drøvtyggerernæring etter PhD-studiene. Deretter PostDoc innen saueernæring.

  • Hvorfor vil du bli styremedlem?
   For meg er det viktig med en god personalpolitikk for midlertidig ansatte, og at det skapes bedre karriereveier for unge forskere.
  • Hva ser du som de viktigste utfordringene for instituttstyret?
   Forutsigbare arbeidsforhold for midlertidig ansatte. Mer stabil rekruttering av unge forskere. Formidling av forskning på en mer offensiv måte. 

Kandidater til instituttstyret - ProdMed

ProdMed - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

 • Thea B. Klem, Postdoktor

  • Stilling: Postdoktor
  • Utdanning: Veterinær, PhD
  • Yrkeserfaring:
   Jeg arbeider for tiden som postdoktor i infeksjonsmedisin ved prodmed, stasjonærklinisk seksjon og underviser ved ambulatorisk klinikk, seksjon for besetningstjenester. Jeg gjennomførte min PhD ved prodmed, stasjonærklinisk seksjon der jeg forsket på luftveisinfeksjoner hos storfe og deltok i undervisningen. Før jeg startet min PhD arbeidet jeg et år som klinikkveterinær ved stasjonærklinikken. 
  • Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
   Styremedlem i instituttstyret prodmed i 2015 og vararepresentant i 2014, medlem av ansettelsesutvalget 2014 og 2015, Styremedlem i Forskerforbundets lokallag ved NVH 2010 og 2011, sekretær i forskernettverket «Infeksjoner hos produksjonsdyr» og medlem i forskergruppa «Viral Infections in Cattle».
  • Hvorfor vil du bli styremedlem?
   Jeg stiller til valg som representant til instituttstyret på prodmed fordi jeg vil arbeide for gode utviklingsmuligheter for de midlertidig vitenskapelig ansatte.
  • Hva ser du som de viktigste utfordringene for instituttstyret?
   Jeg tror en av de viktigste utfordringene for instituttet blir å utarbeide en god strategi for forskning, utvikling og undervisning samtidig som de ansattes interesser ivaretas på en tilfredsstillende måte. I tillegg mener jeg det er viktig å arbeide for at institutt for produksjonsdyrmedisin får en tydelig profil og utgjør en viktig faglig del av fakultetet for veterinærmedisin og biovitenskap.
 • Sindre T. Nelson, Stipendiat

   • Stilling: Stipendiat
   • Utdanning:
   • Veterinær fra Hannover/Tyskland i 2001
   • Spesialist Produksjonsdyrmedisin/Storfe 2011

   • Yrkeserfaring:
   • Privatpraktiserende veterinær Namsos 1999 og 2001
    Inspektør Hvalfangst/Selfangst 2002/2003
   • Distriktsveterinær i Sverige 2002/2003
    Privatpraktiserende veterinær, Kongsberg 2003-2006
   • Veterinær ved NVH/NMBU 2006-

   • Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
   • Fagutvalget for spesialisering, 2012-, leder for spesialiseringen for produksjonsdyr siden 2014
   • Vara i Instituttstyret siste periode  • Hvorfor vil du bli styremedlem?
   Jeg har alder, erfaring og kompetanse jeg mener er nødvendig for å representere midlertidig ansatte i styret.

  • Hva ser du som de viktigste utfordringene for instituttstyret?
   Viktigste utfordring er å utvikle kompetanse og likeverdig annerkjennelse for triangelet undervisning – klinikk – forskning, og hvordan skape størst mulig synergi mellom disse. Dette kan påvirkes blant annet ved personalpolitikk, nyansettelser og andel midlertidig ansatte.