Instituttstyrene Samvit

Kandidater til instituttstyret - Noragric

Noragric - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

 • Andrei Florin Marin, Forsker

  • Position: RESEARCHER
  • Education: PhD human geography
  • Work experience: researcher since 2014 (postdoc 2011-2013)

  • Organizational experience / advice / controls etc. Relevant appointments and / or management experience:
   Member of the Noragric Board in 2015.

  • Why do you want to be member of the Board?
   I believe I can forward important issues related to temporary academic staff in an effective and democratic way. I am also interested in observing the democratic process at work within academia.
  • What do you see as the main challenges for the board?
   One of the main challenges is to encourage and support a clear long-term strategy regarding temporary academic staff (PhD candidates, post-docs, researchers). Another challenge is to engage the broader constituency at the institute with specific issues- a detailed two-way communication between the Board members and the employees they represent. In many cases the processes and routines for decisions taken by the Board are not clear especially to junior/temporary staff. I have been trying to reduce this shortcoming but there is still a way to go.

 • Jill Tove Buseth, Stipendiat

  • Position: PhD candidate
  • Education:
   2007-2009: MSc development studies NMBU 2009
   2003-2007: BA development studies HiO(/UiO) 
  • Work experience:
   2014- present: PhD candidate Noragric
   2012-2014: Assistant prof. HiOA
   2010-2012: Lecturer engagements HiOA
   2009-2011: Lecturer Rosenhof VO Oslo kommune 
  • Organizational experience / advice / controls etc. Relevant appointments and / or management experience:
   2014- present: Deputy repr. temp. empl. Noragric board
   2014- present: Deputy repr. PhD students Research Committee Noragric
 • Selam Ataklt Hailemichael, Stipendiat

  • Position: PhD candidate
  • Education: Masters in natural resource management and sustainable agriculture.
  • Work experience: Worked as program coordinator at CARE Norway for six years. Worked as university lecturer for three years before that.
  • Organizational experience / advice / controls etc. Relevant appointments and / or management experience:
   I have some experience in working as board member of department and faculty at the Hawassa University in Ethiopia. Although my involvement in these boards were not representing staff, I do believe these experiences have given me some opportunity to understand the political environment in academic institutions.
   Being in my third year at Noragric as PhD candidate and being a temporary employee for about three years in my former employment, I understand the pressing issues that temporary staff face, and believe I can contribute in helping to find solutions for some of these issues.
  • Why do you want to be member of the Board?
   I believe I have some knowledge and expertise that I can use in contributing to represent the interests of temporary staff at Noragric and to make sure that their rights are being protected.
   In addition, I also would like to get the experience of being within a board in a Norwegian academic institution and gain valuable skills that will help me to enrich my understanding.
  • What do you see as the main challenges for the board?
   Among the challenges for the board, the following can be mentioned.
   - Putting in place a mechanism for ensuring academic quality and continuity in the courses that Noragric offers
   - Better and a more structured use of PhD candidates & Post Docs with duty responsibilities
   - Ensure that there is a strong and independent research environment within Noragric in light of the recent cuts of support to development research, and related to this the need to diversify funding sources
   - As the diversity in its student population has been one of the unique features of Noragric, come up with innovative ways that helps to maintain breadth of scholarship opportunities that are available to students

Kandidater til instituttstyret - ILP

ILP - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

 • Ulrika Ridbäck, Stipendiat

  • Stilling: Stipendiat (siden september 2013), forskningsgruppe Historie og grønn kulturarv
  • Utdanning: Mastergrad (M. Sc.) i biologi (Högskolan på Gotland, Sverige). Også kurser innom forvaltning av verdifull natur og kulturhistoriske landskap ved Stockholms universitet og Göteborgs universitet.
  • Yrkeserfaring:
   Førsteassistent i herbarium på Institutt for Botanikk ved Naturhistorisk riksmuseum i Stockholm (2 år)
   taksonom i botanikk på Institutt for biologi og miljøvitenskap ved Göteborgs universitet (1.5 år).

  • Erfaring fra styrearbeid:
   Jeg er nåværende representant for midlertidige ansatte i Instituttstyret ved ILP. Jeg er også styremedlem i FODOS styre på NMBU. Videre har jeg erfaring fra styrearbeid i Sverige, blant annet under min grunnutdanning til biolog. Da var jeg styremedlem i Gotlands Naturvetare (GoNat) styre, som er ansvarlig for utdanning, arbeidsmiljø og sosiale aktiviteter for biologstudenter ved Uppsala Universitet - Campus Gotland i Visby.

  • Hvorfor vil du bli styremedlem?
   Jeg synes det er en god måte å bli bedre kjent med virksomheten på ILP, samt en mulighet til å påvirke stipendiatenes situasjon på instituttet. Jeg ser det også som et tilfelle å utvikles som person og få mer erfaring innom styrearbeid på et nytt nivå.

  • Hva ser du som de viktigste utfordringene for instituttstyret?
   Jeg tenker at de viktigste utfordringene er å utvikle og opprettholde en felles arbeidsmiljø der alle berørte er førnøyde og motiverte til å jobbe. Også å kunne tilby muligheter for de ansatte å utbytte kunnskap med andre institutter/fagfolk innom samme fagområder synes jeg er viktig.

Kandidater til instituttstyret - HH-NMBU

HH-NMBU - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

 • Federico Camelli, Stipendiat

  • Position: PhD Student
  • Education:
   2014 MSc Development Economics, University of Florence
   2011 BSc Economic Development and International Cooperation, University of Florence
   2008 International scientific diploma (High School)
  • Work experience:
   2013 Research Intern, CIRAD, UMR GREEN
   2011 Research Intern, ARCO
  • Organizational experience / advice / controls etc. Relevant appointments and / or management experience:
   Team management during fieldwork in Brazil (on-going)
  • Why do you want to be member of the Board?
   Next to my research project, I would like to directly participate and have an active role in the Department. Being a member of the Board will make me more aware of how things works at NMBU and this is for me a great learning opportunity. I am also glad to care about temporary employees issues as well as normal administration.
  • What do you see as the main challenges for the board?
   Creating an inclusive and collaborative environment among the Department employees. I believe that such a working environment may create opportunities and boost productivity, especially regarding temporary employees.
 • Kevin Raj Kaushal, Stipendiat

  • Stilling: PhD-stipendiat, Economics
  • Utdanning: Master i Økonomi og administrasjon. 2015 NMBU
  • Yrkeserfaring:
   Øvingslærer i ECN110, ECN210 og ECN301
   Kundebehandler

  • Hvorfor vil du bli styremedlem?
   Etter snart 3 år på NMBU er jeg tettere knyttet til instituttet enn noen gang tidligere. Som et naturlig steg videre ønsker jeg å få mer innsikt i hva som skjer i instituttstyret, og hvordan det arbeides. Videre ønsker jeg å bli styremedlem for å se og oppleve problemene man kan møte på, og kunne forme handelshøyskolens fremtid. Jeg ønsker også at de midlertidige ansatte skal bli hørt på lik linje med alle andre, og at deres sak blir tatt opp i styret.
  • Hva ser du som de viktigste utfordringene for instituttstyret?
   • Vi er i en utviklingsprosess med økende studentmengde. Med flere studenter må vi få til bærekraftige løsninger og tenke riktig, til fordel for både studenter og de ansatte
   • Handelshøyskolen skal være attraktiv for studenter, men med fokus på hva vi kan best innen ulike fagområder
   • Opprettholde en sosial og engasjerende arbeidsplass, hvor det er lett for alle ansatte å dele erfaring og kunnskap. Videre ha fokus på et godt arbeids- og samarbeidsmiljø blant alle de ansatte
   • Tilrettelegge for god forskning og undervisning på tvers av fagmiljøer
   • Videreutvikle studieprogrammene (Bachelor, Master og PhD) basert på tilbakemelding fra studenter og næringslivet.