Valg til instituttstyrene

§ 28 Sammensetning av instituttstyrene

Instituttstyret har 9 medlemmer og består av:

  • instituttleder (styreleder og sekretær for styret)
  • tre medlemmer i undervisnings- og forskerstillinger, med varamedlemmer
    • derav en fra gruppen midlertidig ansatte dersom denne gruppa, med varamedlem dersom denne gruppa utgjør mer enn 25 prosent av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
  • ett medlem i tekniske- eller administrative stilling, med varamedlem
  • to studentmedlemmer, med varamedlemmer
  • to eksterne medlemmer, hvorav én utenom NMBU

Varamedlemmer settes opp i rekkefølge, se også § 9 for interne medlemmer.

For mer informasjon, se Valgreglement for NMBU for valgperioden 2014-2017, Kapittel 5: Valg til instituttstyret

Published 13. august 2014 - 13:26 - Updated 23. mai 2017 - 19:28

Liste over valg