Valgresultat 2013

MiljøTek

Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Jon Glenn Omholt Gjevestad (IMT)
Stein Ragnar Moe (INA)
Hanne Kathrine Sjølie (INA)

1. Jon Landvik (IMV)
2. Hans E. Lefdal (IMT)
3. Brit Salbu (IMV)

Representantar for mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Ellen Soldal (INA)

Ole Løseth Elvetun (IMT)

Representantar for teknisk og administrativt tilsette:

fast representant

vararepresentant

Kurt Johansen (IMV)

Signe Kroken (IMT)

Valgprotokoll Fakultetsstyre MiljøTek

SamVit

Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Ola Bettum (ILP)
Ole Gjølberg (HH-NMBU)
Ingrid L.P. Nyborg (Noragric)

1. Elin Børrud (ILP)
2. Anne Moxnes Jervell (HH-NMBU)
3. John McNeish (Noragric)

Representantar for mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

Vararepresentant

Øyvind Handberg (HH-NMBU)

Ellen Stenslie (Noragric)

Representantar for teknisk og administrativt tilsette:

fast representant

vararepresentant

Ingunn Andersen (Noragric)

Lars Mørk (HH-NMBU)

Valgprotokoll Fakultetsstyre SamVit

VetBio

Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Tor Einar Horsberg (Adamstua)
Birger Svihus (Ås)
Siri Fjellheim (Ås)

Wenche Farstad (Adamstua)
Inger Lise Andersen (Ås)
Frode Lingaas (Adamstua)

Representantar for mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

Vararepresentant

Simen Rød Sandve (Ås)

Kristin Olstad (Adamstua)

Representantar for teknisk og administrativt tilsette:

fast representant

vararepresentant

Bård Johansen (Adamstua)

Linda Godager (Ås)

Valgprotokoll Fakultetsstyre VetBio

Published 13. august 2014 - 13:33 - Updated 13. august 2014 - 13:41