Valgresultat 2013

Resultatet av første og andre valsekvens gir fylgjande representasjon:

Representantar  for fast tilsette i undervisnings-  og forskarstillingar:

fast representant vararepresentant
professor Anne Storset professor Øystein Evensen studiestad Adamstua
professor Morten Sørlie professor Trine Hvoslef-Eide studiestad Ås
professor Ruth Haug professor Erik Ropstad fellesrepresentantar

Representantar for midlertidig vitskaplege tilsette i undervisnings- og forskarstillingar:

fast representant

vararepresentant
postdoktor Camilla Kielland stipendiat Endre Hofstad Hansen fellesrepresentantar

Representantar for teknisk og administrativt tilsette:

fast representant

vararepresentant
overingeniør Trond Langseth overingeniør Katharina B. Løken fellesrepresentantar
Valprotokoll universitetsstyrevalg


Published 13. august 2014 - 13:58 - Updated 13. august 2014 - 14:00