Kandidater til universitetsstyrevalg

Kandidater til Universitetsstyret

Universitetsstyret - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

 • Camilla Kielland, Postdoktor ProdMed

  • Stilling: Post doc
  • Utdanning: Doctor of Veterinary Medicine (DVM), PhD 
  • Yrkeserfaring:
   Storfepraktikker, klinikkveterinær, underviser, doktorgrad innen dyrevelferd hos melkeku, seniorrådgiver i statens landbruksforvaltning (forskningsmidler)

  • Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
   Styremedlem (2 år) og leder for Oslo og Akershus veterinærforening (2 år), leder for Iladalen VII borettslag (2 år), styremedlem for midlertidig ansatte i NVH styret (1 år), sekretariat for styret for fondet for forskningsmidler over landbruksprodukter (FFL) og for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) (2 år). Observatør i programstyret for Natur og næring i Norges forskningsråd (NFR) (1 år). Styremedlem for universitetsstyret (snart 2 år)

  • Hvorfor vil du bli styremedlem?
   Hovedårsaken til gjenvalg er at jeg fremdeles mener det er viktig med kontinuitet i styret i den perioden vi ved NMBU er inne i nå. Fremover vil det bli viktig å ivareta den den kvaliteten på forskningen og undervisningen vi allerede har.  Samtididig tror jeg at det vil bli en enda større utfordring for arbeidsmiljø på grunn av at flyttingen nærmer seg og også på grunn av årlige kutt som pålegges hele undervisningssektoren. Hvis jeg blir gjenvalgt, vil det at jeg har to perioder bak meg styrke muligheten for å bidra til at flytteprosessen blir så bra som mulig. Vi har fremdeles en jobb å gjøre for å skape et sterkt fellesskap mellom de to campusene. Videre mener jeg det er veldig viktig med personer i styret som har kunnskap om hvordan det er å jobbe samtidig med både forskning og tidskrevende undervisning (for eksempel klinikkarbeid). 
  • Hva ser du som de viktigste utfordringene for universitetsstyret?
   Jeg anser at de viktigste utfordringene for universitet styret blir å ivareta de ansattes og studentenes interesser før, under og etter flyttingen, og samtidig nå de faglige mål som det nye universitet har. 
 • Tom Erik Sønsteng Henriksen, Stipendiat HH-NMBU

  • Stilling: Stipendiat
  • Utdanning:
   PhD Finans, Handelshøyskolen ved NMBU (2014- )
   M.Sc Økonomi og Administrasjon, Handelshøyskolen ved NMBU (2012-2014)
   B.Sc Finans, Handelshøyskolen BI (2009-2012)
  • Yrkeserfaring:
   Handelshøyskolen ved NMBU, Øvingslærer BUS322 (2014)
   Handelshøyskolen ved NMBU, Øvingslærer BUS220 (2013-2014)
   WilService AS, Konsulent & Administrativ Assistent (2007-2014)
   Sæter og Holmlia Servicenter AS, Servicemedarbeider (2002-2007)
   Luftforsvaret, Korporal og grenader i saniteten (2006-2007)
  • Organisasjonserfaring/råd/styrer etc. Relevante tillitsverv og/eller ledererfaring:
   Fakultet for Samfunnsvitenskap ved NMBU, vararepresentant i styret (2015)
   Handelshøyskolen ved NMBU, vararepresentant i styret (2015)
   Bølerskrenten Borettslag, Tillitsvalgt (2012)
  • Hvorfor vil du bli styremedlem?
   Jeg vil bidra til å gjøre det beste for universitetet.
   Jeg vil være ett bindeledd mellom studenter, institutt, fakultetet og universitetet, samt være en talsperson for ansatte og studenter ved fakultetet for samfunnsvitenskap.
   Vil ta del i viktige beslutninger som har stor påvirkning for ansattes og studenters hverdag.
  • Hva ser du som de viktigste utfordringene for universitetsstyret?
   Finne felles satsningsområder som kan høste synergier mellom de forskjellige instituttene, og med det bidra til økt forskning, forståelse og samarbeid.