Valg 2015

Studentrepresentantar 2015-2016

Det er i perioden 29.4. til 3.5. 2015, gjennomført val av nye studentrepresentantar til universitetsstyret for perioden 1.8.2015 til 31.7.2016.