Valg av universitetsstyre

Oppteljinga viser at det var Thea B. Blystad Klem som fekk flest stemmer og som dermed vert den nye medlemmen i universitetsstyret. Protokollen fyljer vedlagt.

 

På vegne av valstyret vil eg ynskje henne lukke til med vervet, og takke alle som stilte som kandidatar til valet.

 

Med helsing

Ingeborg Hauge Høyland

Published 22. september 2016 - 15:22 - Updated 18. oktober 2016 - 13:32

Universitetsstyret ved NMBU består av:

  • styrets leder oppnevnt av Kunnskapsdepartementet blant de medlemmene som har ekstern tilknytning, etter forslag fra universitetsstyret.
  • tre medlemmer i fast undervisnings- og forskerstillinger med varamedlemmer. Ett medlem velges av en valgforsamling ved Campus Adamstuen, og ett av en valgforsamling ved Campus Ås. Det tredje medlemmet velges i en felles valgforsamling ved de to campus.
  • ett medlem i midlertidige i undervisnings- og/eller forskerstilling, med varamedlem, valgt av en felles valgforsamling for Campus Adamstuen og Campus Ås.
  • ett medlem i teknisk og administrative stilling, med varamedlemmer, valgt av en felles valgforsamling Campus Adamstuen og Campus Ås.
  • tre eksterne medlemmer oppnevnt av departementet, med varamedlemmer
  • to studentmedlemmer, med varamedlemmer, én student fra Campus Adamstuen og én student fra Campus Ås, valgt av en felles valgforsamling.

For mer informasjon om valg til Universitetsstyret, se Valgreglement for NMBU for valgperioden 2014-2017, Kapittel 3. Valg til Universitetsstyret

Published 13. august 2014 - 13:05 - Updated 23. mai 2017 - 19:28

Liste over valg: