Meny
Valg av rektorat
Valgresultat 2013

Valresultat for val av rektorat 2013

Valet av rektorat til NMBU for perioden 01.01.2014-31.12.2017 er avslutta. Mari Sundli Tveit er valt til rektor og Halvor Hektoen er valt til prorektor.

Valgresultat 2013

Etter ei vekting av stemmene, jf. valreglementet § 12 nr. 11, er resultatet:

Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen: 58,6 %

Ørjan Totland og Ann Margaret Grøndal: 41,4 %

 

Det vart avlagt 1641 stemmer som fordeler seg slik på fylgjande:

Mari Sundli Tveit og Halvor Hektoen

176 

stemmer frå fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

  75

stemmer frå mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

230

stemmer frå teknisk og administrativt tilsette

546

stemmer frå studentar

 

Ørjan Totland og Ann Margaret Grøndahl

147

stemmer frå fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

  86

stemmer frå mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

172

stemmer frå teknisk og administrativt tilsette

169

stemmer frå studentar

Det er avlagt 40 blanke stemmer. Desse inngår i oversikta over valdeltakinga men ikkje blant dei vekta stemmene.

 

Valdeltaking:

fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

78,8 %

mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar   

43,4 %

teknisk og administrativt tilsette

58,3 %

studentar

15,4 %

 

Valstyret ved NMBU
ved Marit Nesje

Published 13. august 2014 - 12:50 - Updated 14. august 2014 - 13:49