Valg av rektorat

Valg av rektorat for perioden 01.08.2017-31.07.2021 vil foregå i løpet av år 2017. For mer informasjon, se Valgreglement for NMBU for valgperioden 2014-2017, Kapittel 2. Valg av rektor og prorektor

Published 13. august 2014 - 12:32 - Updated 23. mai 2017 - 19:28

liste over valg