Tidligere valg

Gjennomførte valg ved NMBU

Det ble valgt ny rektor og prorektor, medlemmer til universitetsstyret, fakultetsstyrene og instituttstyrene for perioden 01.01.2014-31.12.2017.

I disse valgene ble det valgt representanter for fast vitenskapelig ansatte og for teknisk/administrativt ansatte for hele perioden frem til 31.12.2017. Representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte velges for et år ad gangen og det vil derfor gjennomføres valg for denne mandatgruppen årlig.

For mer informasjon om funksjonsperioder for rektorat og styrer, se valgreglement § 4 Funksjonsperioder – rektorat og styrer

Published 13. august 2014 - 11:26 - Updated 28. september 2015 - 9:10