Gjennomføring av valg

Suppleringsval mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar i Universitetsstyret 14.09.2016

Følgende personer er nominert av ansatte og godkjent som kandidater av valgstyret. Valget starter ved midnatt til 14.09.2016 og avsluttes klokken 23.59 18.09.2016.