Valg som pågår

Valg

Resultater fra Universitetsstyrevalgene Juni 2017

Følgende er valgt som representanter i Universitetsstyret i valgene blant de ansatte og blant studentene.

Valg

Valg av nytt universitetsstyre for perioden 2017-2021

Det skal velges representanter til universitetsstyret for perioden 01.08.2017 – 31.07.2021. Valgperioden starter onsdag 7.6 klokken 12.00 og avsluttes søndag 11.6 klokken 23.59

Valg

Kandidater til valg av nytt Universitetsstyre ved NMBU

De nominerte kandidatenes valgbarhet er nå godkjent av NMBUs valgstyre. De vil få anledning til å presentere seg skriftlig på denne siden og det vil bli avholdt valgkampmøte 31.05 i Aastveit auditoriet.

Valg

Val til universitetsstyret 2017. Nominasjon av kandidatar

Det skal nominerast kandidatar til valet av interne medlemmer og varamedlemmer til universitetsstyret for perioden 01.08.2017 – 31.07.2021. Vala skal gjennomførast i perioden 7. til og med 11. juni 2017. Fristen for innlevering av forslag på kandidatar til den sentrale nominasjonskomiteen er 10. mai 2017.