Resultater fra Fakultetsstyrevalgene

Den som har stemmerett ved et valg, kan klage over feil som er begått ved valget. Klage må fremsettes overfor valgstyret senest tre dager etter at resultatet av valget er kunngjort, se nærmere informasjon i Valgreglementets § 16 Klage.

Følgende er valgt til fakultetsstyrene:

Fakultet for biovitskap
Valgresultater
Valgprotokoll

Fakultet for landskap og samfunn
Valgresultater
Valgprotokoll

Veterinærhøgskolen
Valgresultater
Valgprotokoll

Handelshøgskolen
Valgresultater
Valgprotokoll

Fakultet for miljøvitskap og naturforvalting
Valgresultater
Valgprotokoll

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitskap
Valgresultater
Valgprotokoll

Fakultet for realfag og teknologi
Valgresultater
Valgprotokoll

Resultater i studentvalgene
Valgresultater
Valgprotokoll

Published 7. desember 2016 - 13:08 - Updated 26. oktober 2017 - 10:28