Handelshøgskolen

Resultatet av valet til Fakultetsstyret - Handelshøgskolen for styreperioden 1.1.2017 til 31.7.2021

 Vala av interne- og studentmedlemmar til fakultetsstyret ved Handelshøgskolen er avslutta. Resultatet av vala gir denne fordelinga av dei valde medlemmane: