Kandidat til Universitetsstyret/Candidate to the University Board

 Trykk på lenken for å se kandidatpresentasjon / Click on the link to see the presentation of the candidate

Kandidat/Candidate Klikk her/ click here:
Crystal Turnbull Presentasjon
  Presentation
 
Published 24. mars 2022 - 15:03 - Updated 24. mars 2022 - 15:09