Suppleringsvalg til fakultetsstyrer Biovit og Landsam

For oversikt over kandidater til valget, trykk her.

Den elektroniske valgportalen åpner for stemmegiving 17.11.21 kl. 12.00 og stenger 24.11.21 kl. 23.59  

Les mer om valg ved NMBU her.

Valgreglementet sier følgende om stemmerett:

1. Stemmerett har ansatte i minst 50 prosent stilling ved enheten som gjennomfører valg. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet på valgdagen(e).

2. Den som er midlertidig tilsatt (og har en arbeidsavtale) for en kortere periode enn ett år, har likevel ikke stemmerett med mindre vedkommende har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved universitetet i minst ett år når valget avholdes.

3. Stemmerett bortfaller for den som har permisjon fra sin stilling for å arbeide utenfor NMBU.

4. Ingen kan avgi mer enn én stemme i et valg. Dersom en person inngår i manntall i flere stemmerettsgrupper (jf. § 8), skal vedkommende bare kunne avgi én stemme. Ved vurdering av dette skal det prioriteres i følgende rekkefølge: vitenskapelig tilsatt, teknisk eller administrativt tilsatt, student. Dersom en ansatt er i et tilsettingsforhold ved flere enn ett fakultet, avgjør den ansatte selv hvor vedkommende skal ha stemmerett.

5. Studenter har stemmerett ved det fakultetet der de er registrert. Dersom en student er registrert ved mer enn ett fakultet, avgjør studenten selv hvor vedkommende skal ha stemmerett. Studentene må ha betalt semesteravgift og være registrert for det semesteret valget gjennomføres.

6. Den som ikke står i manntallet, gis likevel anledning til å avgi stemme i den elektroniske valgapplikasjonen, med begrunnelse for hvorfor vedkommende mener å være stemmeberettiget. Valgstyret behandler stemmer avgitt utenfor manntallet.

Følgende stemmerettsgrupper utgjør egne valgkretser ved valget:

 

  1. fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
  2. midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
  3. ansatte i tekniske eller administrative stillinger

 

Kontakt valgstyrets sekretariat ved Ina Grepperud om du har spørsmål.  

Godt valg!

Published 16. november 2021 - 22:59 - Updated 16. november 2021 - 22:59