Kandidater i suppleringsvalget til fakultetsstyrer på Biovit og Landsam

På Landsam skal det velges vararepresentant for fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

På Biovit skal det velges vararepresentant for ansatte i tekniske eller administrative stillinger.

BIOVIT  
Svein Andre Kolltveit Presentasjon / Presentation
LANDSAM  
Ruth Kjærsti Raanaas Presentasjon / Presentation
Anne Katrine Geelmuyden Presentasjon / Presentation
Published 16. november 2021 - 22:56 - Updated 16. november 2021 - 23:08