Resultater fra Universitetsstyrevalget

Medlemmer valgt av og blant de fast ansatte i undervisnings- og forskerstillingar:

fast medlem

varamedlem

Birger Svihus

1. Ragnar Øygard

Ruth Haug

2. Vincent Eijsink

Kristin Olstad

3. Line Tau Strand

 

 

Medlemmer valgt av og blant de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillingar:

fast medlem

varamedlem

Thea B. Klem

Shai A. Divon

 

Medlemmer valgt av og blant de tekniske og administrative ansatte:

fast medlem

varamedlem

Eivind Norum

Anne Elisabeth Torgersen

 

 

Medlemmer valgt av og blant studentene:

fast medlem

varamedlem

Ole Johan Rosenvold Holtet

1. Halvor Helgetveit Kongevold

Sol Høgset

2. Eva Bjelke Mørch

Valgprotokol fra valg blandt de ansatte

Valgprotokoll fra valg blandt studentene

Published 15. juni 2017 - 15:29 - Updated 26. oktober 2017 - 10:59