Aktuelt

Kandidater til fakultetsstyrer vår 2023/ Candidates to the  Faculty Boards Spring 2023

Kandidater til fakultetsstyrer vår 2023/ Candidates to the Faculty Boards Spring 2023

Nå gjennomfører vi valg til fakultetsstyrer for midlertidig vitenskapelige ansatte for perioden 1.8.23 - 31.7.24. Her finner du navnene på kandidatene og deres presentasjoner. 

Here are the names and presentations of candidates running for the Faculty Boards for the period of Aug 1st 2023 until July 31st 2024.

Godt valg! /Happy election week!

Siden blir fortløpende oppdatert/ The site will be continiously updated

Kandidater blant midlertidig vitenskapelig ansatte til Universitetsstyret (1.8.23 - 31.7.24)

Kandidater blant midlertidig vitenskapelig ansatte til Universitetsstyret (1.8.23 - 31.7.24)

I april gjennomfører vi valg blant midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til Universitetsstyret for perioden. Her finner du navnene på kandidatene og deres presentasjoner.   

Kandidater til suppleringsvalg til fakultetsstyret på VET/ Candidates to the supplementary election to the Faculty Board at VET

Kandidater til suppleringsvalg til fakultetsstyret på VET/ Candidates to the supplementary election to the Faculty Board at VET

Nå gjennomfører vi suppleringsvalg av representanter (fast og vara) for midlertidig vitenskapelige ansatte til fakultetsstyret på VET for inneværende periode, til og med 31.7.23. Her finner du navnene på kandidatene og deres presentasjoner. 

Here are the names and presentations of the candidates running in the supplementary election of representative and deputy representative for employees in temporary teaching and research positions for the Faculty Board at VET for the present period  (until July 31st 2023).

Klikk her for å stemme/click here to vote: Valgportal/election portal

Godt valg! /Happy election week!

Siden blir fortløpende oppdatert/ The site will be continiously updated

Kandidater til Universitetsstyret høst 2022/ Candidates to the  University Board Fall 2022

Kandidater til Universitetsstyret høst 2022/ Candidates to the University Board Fall 2022

Nå gjennomfører vi suppleringsvalg av vararepresentant for midlertidig vitenskapelige ansatte til Universitetsstyret for inneværende periode til og med 31.7.23. Her finner du navnene på kandidatene og deres presentasjoner. 

Here are the names and presentations of candidates running in the supplementary election of a deputy representative for employees in temporary teaching and research positions for the University Board for the present period  (until July 31st 2023).

Godt valg! /Happy election week!

Siden blir fortløpende oppdatert/ The site will be continiously updated

Kandidater til fakultetsstyrer vår 2022/ Candidates to the  Faculty Boards Spring 2022

Kandidater til fakultetsstyrer vår 2022/ Candidates to the Faculty Boards Spring 2022

Nå gjennomfører vi valg til fakultetsstyrer for midlertidig vitenskapelige ansatte for perioden 1.8.22 - 31.7.23. Her finner du navnene på kandidatene og deres presentasjoner. 

Here are the names and presentations of candidates running for the Faculty Boards for the period of Aug 1st 2022 until July 31st 2023.

Godt valg! /Happy election week!

Siden blir fortløpende oppdatert/ The site will be continiously updated

Kandidat til Universitetsstyret/Candidate to the University Board

Kandidat til Universitetsstyret/Candidate to the University Board

Valget blant midlertidig vitenskapelige ansatte til Universitetsstyret starter 25.mars

The election of temporary employees in teaching and research positions to the University Board starts March the 25th

Bli med i Universitetsdemokratiet! Valg våren 2022/ Spring Election 2022

Bli med i Universitetsdemokratiet! Valg våren 2022/ Spring Election 2022

Denne våren gjennomføres det valg av midlertidig vitenskapelige representanter til Universitetsstyret og fakultetsstyrer ved NMBU gjeldende fra 1.8.2022.

Suppleringsvalg til fakultetsstyrer Biovit og Landsam

Suppleringsvalg til fakultetsstyrer Biovit og Landsam

Onsdag starter suppleringsvalg av vararepresentanter til fakultetsstyrer på Biovit og Landsam.

Kandidater i suppleringsvalget til fakultetsstyrer på Biovit og Landsam

Kandidater i suppleringsvalget til fakultetsstyrer på Biovit og Landsam

I november gjennomfører vi suppleringsvalg til fakultetsstyrene på Biovit og Landsam. Det skal velges vararepresentanter for inneværende styreperiode. 

Informasjon om suppleringsvalg

Informasjon om suppleringsvalg

I november gjennomfører vi suppleringsvalg av varamedlemmer til fakultetsstyrene på Biovit og Landsam for inneværende styreperiode.

 

Resultat av valg våren 2021 /Result of the 2021 Spring Election

Resultat av valg våren 2021 /Result of the 2021 Spring Election

Valget er nå ferdig /The election is now completed. 

 

Vil du være med på å påvirke universitetslivet? / Do you want to influence life at NMBU?

Vil du være med på å påvirke universitetslivet? / Do you want to influence life at NMBU?

Valget til Universitetsstyret og fakultetsstyrer for er åpent til og med fredag / The election to the University Board and Faculty Boards is open until Friday

 

Spørsmål og svar til nominerte kandidater til US under valgmøter 20.mai

Spørsmål og svar til nominerte kandidater til US under valgmøter 20.mai

Ikke alle hadde anledning til å ta del i valgmøter som ble avholdt der kandidatene til US presenterte seg og svarte på spørsmål. Her er derfor oppsummering av spørsmål og svar til kandidatene:

 

Kandidater til US og fakultetsstyrer med oppstart 1.8.2021/ Candidates to the University Board and Faculty Boards starting Aug 1st, 2021

Kandidater til US og fakultetsstyrer med oppstart 1.8.2021/ Candidates to the University Board and Faculty Boards starting Aug 1st, 2021

I mai gjennomfører vi valg til fakultetsstyrer og US for ny styreperiode. Her finner du navnene på kandidatene og deres presentasjoner (siden blir fortløpende oppdatert). 

Kunngjøring av valg våren 2021

Kunngjøring av valg våren 2021

I mai gjennomfører vi valg for følgende styreverv ved NMBU gjeldende fra 1.8.2021:

 

Kandidater blant midlertidig vitenskapelig ansatte til suppleringsvalget for fakultetsstyret på Biovit

Kandidater blant midlertidig vitenskapelig ansatte til suppleringsvalget for fakultetsstyret på Biovit

I mars gjennomfører vi valg blant midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til fakultetsstyret på Biovit. Det skal velges vararepresentant for inneværende periode, tom. 31.7.2021.    

Kunngjøring av suppleringsvalg ved Biovit våren 2021

Kunngjøring av suppleringsvalg ved Biovit våren 2021

I mars gjennomfører vi suppleringsvalg til vervet som vararepresentant for midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til fakultetsstyret ved Biovit. Varighet av vervet vil være til og med 31.7.2021. 

Resultat av valg til fakultetsstyrene blant midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger høsten 2020

Resultat av valg til fakultetsstyrene blant midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger høsten 2020

Valget er avsluttet og følgende personer er valgt som medlemmer blant midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til fakultetsstyrene for perioden 1.1.2021 tom. 31.7.2021

Resultat av valg til fakultetsstyrene blant midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger høsten 2020

Resultat av valg til fakultetsstyrene blant midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger høsten 2020

Valget er avsluttet og følgende personer er valgt som medlemmer blant midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til fakultetsstyrene for perioden 1.1.2021 tom. 31.7.2021

Kandidater blant midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyrene (1.1.2021 tom. 31.7.2021)

Kandidater blant midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyrene (1.1.2021 tom. 31.7.2021)

I november gjennomfører vi valg blant midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til fakultetsstyrer for perioden 1.1.2021 til og med 31.7.2021. Her finner du navnene på kandidatene og deres presentasjoner.   

Kunngjøring av valg høsten 2020

Kunngjøring av valg høsten 2020

I november gjennomfører vi valg blant midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til fakultetsstyrene for perioden 1.1.2021 til og med 31.7.2021. 

Resultat av val til Universitetsstyret blant midlertidig tilsette i undervisings- og forskarstillingar (2020)

Resultat av val til Universitetsstyret blant midlertidig tilsette i undervisings- og forskarstillingar (2020)

Valet er avslutta og følgande personar er valt som medlemmar blant midlertidig tilsette i undervisings- og forskarstillingar til universitetsstyret for perioden 1.8.2020 tom. 31.7.2021:

Kandidater blant midlertidig vitenskapelig ansatte til universitetsstyret (1.8.2020 - 31.7.2021)

Kandidater blant midlertidig vitenskapelig ansatte til universitetsstyret (1.8.2020 - 31.7.2021)

I april gjennomfører vi valg blant midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til universitetsstyret for perioden 1.8.2020 til 31.7.2021. Her finner du navnene på kandidatene og deres presentasjoner.   

Kunngjøring av valg våren 2020

Kunngjøring av valg våren 2020

I april gjennomfører vi valg blant midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til universitetsstyret for perioden 1.8.2020 til 31.7.2021.

Kandidater blant teknisk/administrativt ansatte, suppleringsvalg til fakultetsstyret ved LANDSAM

Kandidater blant teknisk/administrativt ansatte, suppleringsvalg til fakultetsstyret ved LANDSAM

Fra 5. desember til 12. desember er det suppleringsvalg av interne medlemmer blant teknisk/administrativt ansatte til fakultetsstyret ved LANDSAM for ut styreperioden. Her finner du navnene på kandidatenes og deres presentasjoner.

Sider