Valg ved NMBU

Grass
Tilsette og studentar ved NMBU har valte representantar på alle styrenivå. Her finn du informasjon om valordningane, om val som er under gjennomføring og om tidlegare val.

Aktuelt

Kandidater til fakultetsstyrer vår 2022/ Candidates to the  Faculty Boards Spring 2022

Kandidater til fakultetsstyrer vår 2022/ Candidates to the Faculty Boards Spring 2022

Nå gjennomfører vi valg til fakultetsstyrer for midlertidig vitenskapelige ansatte for perioden 1.8.22 - 31.7.23. Her finner du navnene på kandidatene og deres presentasjoner. 

Here are the names and presentations of candidates running for the Faculty Boards for the period of Aug 1st 2022 until July 31st 2023.

Godt valg! /Happy election week!

Siden blir fortløpende oppdatert/ The site will be continiously updated

Kandidat til Universitetsstyret/Candidate to the University Board

Kandidat til Universitetsstyret/Candidate to the University Board

Valget blant midlertidig vitenskapelige ansatte til Universitetsstyret starter 25.mars

The election of temporary employees in teaching and research positions to the University Board starts March the 25th

Bli med i Universitetsdemokratiet! Valg våren 2022/ Spring Election 2022

Bli med i Universitetsdemokratiet! Valg våren 2022/ Spring Election 2022

Denne våren gjennomføres det valg av midlertidig vitenskapelige representanter til Universitetsstyret og fakultetsstyrer ved NMBU gjeldende fra 1.8.2022.

Suppleringsvalg til fakultetsstyrer Biovit og Landsam

Suppleringsvalg til fakultetsstyrer Biovit og Landsam

Onsdag starter suppleringsvalg av vararepresentanter til fakultetsstyrer på Biovit og Landsam.

Kandidater i suppleringsvalget til fakultetsstyrer på Biovit og Landsam

Kandidater i suppleringsvalget til fakultetsstyrer på Biovit og Landsam

I november gjennomfører vi suppleringsvalg til fakultetsstyrene på Biovit og Landsam. Det skal velges vararepresentanter for inneværende styreperiode.