Valg ved NMBU

Grass
Tilsette og studentar ved NMBU har valte representantar på alle styrenivå. Her finn du informasjon om valordningane, om val som er under gjennomføring og om tidlegare val.

Aktuelt

Kunngjøring av valg våren 2021

Kunngjøring av valg våren 2021

I mai gjennomfører vi valg for følgende styreverv ved NMBU gjeldende fra 1.8.2021:

 

Kandidater blant midlertidig vitenskapelig ansatte til suppleringsvalget for fakultetsstyret på Biovit

Kandidater blant midlertidig vitenskapelig ansatte til suppleringsvalget for fakultetsstyret på Biovit

I mars gjennomfører vi valg blant midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til fakultetsstyret på Biovit. Det skal velges vararepresentant for inneværende periode, tom. 31.7.2021.    

Kunngjøring av suppleringsvalg ved Biovit våren 2021

Kunngjøring av suppleringsvalg ved Biovit våren 2021

I mars gjennomfører vi suppleringsvalg til vervet som vararepresentant for midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til fakultetsstyret ved Biovit. Varighet av vervet vil være til og med 31.7.2021. 

Resultat av valg til fakultetsstyrene blant midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger høsten 2020

Resultat av valg til fakultetsstyrene blant midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger høsten 2020

Valget er avsluttet og følgende personer er valgt som medlemmer blant midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til fakultetsstyrene for perioden 1.1.2021 tom. 31.7.2021

Resultat av valg til fakultetsstyrene blant midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger høsten 2020

Resultat av valg til fakultetsstyrene blant midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger høsten 2020

Valget er avsluttet og følgende personer er valgt som medlemmer blant midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til fakultetsstyrene for perioden 1.1.2021 tom. 31.7.2021