Valg ved NMBU

Grass
Tilsette og studentar ved NMBU har valte representantar på alle styrenivå. Her finn du informasjon om valordningane, om val som er under gjennomføring og om tidlegare val.

Aktuelt

Kandidater til suppleringsvalg til fakultetsstyret på VET/ Candidates to the supplementary election to the Faculty Board at VET

Kandidater til suppleringsvalg til fakultetsstyret på VET/ Candidates to the supplementary election to the Faculty Board at VET

Nå gjennomfører vi suppleringsvalg av representanter (fast og vara) for midlertidig vitenskapelige ansatte til fakultetsstyret på VET for inneværende periode, til og med 31.7.23. Her finner du navnene på kandidatene og deres presentasjoner. 

Here are the names and presentations of the candidates running in the supplementary election of representative and deputy representative for employees in temporary teaching and research positions for the Faculty Board at VET for the present period  (until July 31st 2023).

Klikk her for å stemme/click here to vote: Valgportal/election portal

Godt valg! /Happy election week!

Siden blir fortløpende oppdatert/ The site will be continiously updated

Kandidater til Universitetsstyret høst 2022/ Candidates to the  University Board Fall 2022

Kandidater til Universitetsstyret høst 2022/ Candidates to the University Board Fall 2022

Nå gjennomfører vi suppleringsvalg av vararepresentant for midlertidig vitenskapelige ansatte til Universitetsstyret for inneværende periode til og med 31.7.23. Her finner du navnene på kandidatene og deres presentasjoner. 

Here are the names and presentations of candidates running in the supplementary election of a deputy representative for employees in temporary teaching and research positions for the University Board for the present period  (until July 31st 2023).

Godt valg! /Happy election week!

Siden blir fortløpende oppdatert/ The site will be continiously updated

Kandidater til fakultetsstyrer vår 2022/ Candidates to the  Faculty Boards Spring 2022

Kandidater til fakultetsstyrer vår 2022/ Candidates to the Faculty Boards Spring 2022

Nå gjennomfører vi valg til fakultetsstyrer for midlertidig vitenskapelige ansatte for perioden 1.8.22 - 31.7.23. Her finner du navnene på kandidatene og deres presentasjoner. 

Here are the names and presentations of candidates running for the Faculty Boards for the period of Aug 1st 2022 until July 31st 2023.

Godt valg! /Happy election week!

Siden blir fortløpende oppdatert/ The site will be continiously updated

Kandidat til Universitetsstyret/Candidate to the University Board

Kandidat til Universitetsstyret/Candidate to the University Board

Valget blant midlertidig vitenskapelige ansatte til Universitetsstyret starter 25.mars

The election of temporary employees in teaching and research positions to the University Board starts March the 25th

Bli med i Universitetsdemokratiet! Valg våren 2022/ Spring Election 2022

Bli med i Universitetsdemokratiet! Valg våren 2022/ Spring Election 2022

Denne våren gjennomføres det valg av midlertidig vitenskapelige representanter til Universitetsstyret og fakultetsstyrer ved NMBU gjeldende fra 1.8.2022.