Valg ved NMBU

Grass
Tilsette og studentar ved NMBU har valte representantar på alle styrenivå. Her finn du informasjon om valordningane, om val som er under gjennomføring og om tidlegare val.

Aktuelt

Kunngjøring av valg våren 2020

Kunngjøring av valg våren 2020

I april gjennomfører vi valg blant midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til universitetsstyret for perioden 1.8.2020 til 31.7.2021.

Kandidater blant teknisk/administrativt ansatte, suppleringsvalg til fakultetsstyret ved LANDSAM

Kandidater blant teknisk/administrativt ansatte, suppleringsvalg til fakultetsstyret ved LANDSAM

Fra 5. desember til 12. desember er det suppleringsvalg av interne medlemmer blant teknisk/administrativt ansatte til fakultetsstyret ved LANDSAM for ut styreperioden. Her finner du navnene på kandidatenes og deres presentasjoner.

Kandidater blant midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyrene (2020)

Kandidater blant midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyrene (2020)

Fra 5. desember til 12. desember er det valg av interne medlemmer blant midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyrene for perioden 1.1.2020 - 31.12.2020. Her finner du navnene på kandidatenes og deres presentasjoner.

Kunngjøring av valg til fakultetsstyrene 2020

Kunngjøring av valg til fakultetsstyrene 2020

I desember gjennomfører vi valg blant midlertidig vitenskapelige ansatte til alle fakultetsstyrene for perioden 01.01.2020 til 31.12.2020. I tillegg skal vi gjennomføre suppleringsvalg til fakultetsstyret ved LANDSAM. Der skal det velges en mannlig representant blant de teknisk- og administrativt (TA) ansatte for gjenværende styreperiode (01.01.2020 til 31.07.2021).

 

 

Kunngjøring av valg til universitetsstyret våren 2019

Kunngjøring av valg til universitetsstyret våren 2019

Det skal nomineres kandidater til valg av internt medlem og varamedlem blant de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til universitetsstyret for perioden 01.08.2019 – 31.07.2020. Valget skal gjennomføres i perioden 26. til og med 30.juni 2019. Fristen for innlevering av nominasjonsskjema med forslag på kandidater til den sentrale nominasjonskomiteen er 8. mai 2019.