Valg ved NMBU

Grass
Tilsette og studentar ved NMBU har valte representantar på alle styrenivå. Her finn du informasjon om valordningane, om val som er under gjennomføring og om tidlegare val.

Aktuelt

Resultat av valg våren 2021 /Result of the 2021 Spring Election

Resultat av valg våren 2021 /Result of the 2021 Spring Election

Valget er nå ferdig /The election is now completed. 

 

Vil du være med på å påvirke universitetslivet? / Do you want to influence life at NMBU?

Vil du være med på å påvirke universitetslivet? / Do you want to influence life at NMBU?

Valget til Universitetsstyret og fakultetsstyrer for er åpent til og med fredag / The election to the University Board and Faculty Boards is open until Friday

 

Spørsmål og svar til nominerte kandidater til US under valgmøter 20.mai

Spørsmål og svar til nominerte kandidater til US under valgmøter 20.mai

Ikke alle hadde anledning til å ta del i valgmøter som ble avholdt der kandidatene til US presenterte seg og svarte på spørsmål. Her er derfor oppsummering av spørsmål og svar til kandidatene:

 

Kandidater til US og fakultetsstyrer med oppstart 1.8.2021/ Candidates to the University Board and Faculty Boards starting Aug 1st, 2021

Kandidater til US og fakultetsstyrer med oppstart 1.8.2021/ Candidates to the University Board and Faculty Boards starting Aug 1st, 2021

I mai gjennomfører vi valg til fakultetsstyrer og US for ny styreperiode. Her finner du navnene på kandidatene og deres presentasjoner (siden blir fortløpende oppdatert). 

Kunngjøring av valg våren 2021

Kunngjøring av valg våren 2021

I mai gjennomfører vi valg for følgende styreverv ved NMBU gjeldende fra 1.8.2021: