Seminar karakterfastsetting MNT-fag

Carl Henrik Gørbitz kommer til et seminar ved NMBU og vil fortelle om arbeidet med implementeringen av nye karakterbeskrivelser for MNT-fagene ved UiO. Seminaret er spesielt rettet mot ansatte og veiledere innen MNT-fagene

Program

12.15-12.25 Velkommen v/Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

12.25-13.00 Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO v/Carl Henrik Gørbitz

13.00-13.10 Status for implementeringen ved Institutt for Matematiske realfag og teknologi v/Hans Ekkehard Plesser

13.15-14.00 Spørsmål og diskusjon

 Bakgrunn for seminaret:

Det nasjonale fakultetsmøte for realfag (NFmR) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) ønsket å få til en felles og lik forståelse og bruk av de forskjellige karakterene på masteroppgavene. NFmR og NRT har i fellesskap arbeidet med nye karakterbeskrvelser. Et viktig formål med arbeidet har vært å klargjøre sammenhengen mellom læringsmål og karaktersetting til hjelp for veileder og sensor. Arbeidet har vært ledet av professor Carl Henrik Gørbitz. De nye beskrivelsene tas i bruk høsten 2012 for følgende masteroppgaver:

  • For masteroppgavene fil de studentene som starter opp et toårig mastergradstudium innen MNT høsten 2012.
  • For masteroppgavene til de studentene som starter på det fjerde året i et integrert femårig mastergradsstudium innen MNT høsten 2012 

Link til generisk karakterbeskrivelse for masterarbeider/-oppgaver

Andre aktuelle linker lagt ut på UiO sine nettsider

Published 13. mars 2014 - 12:48 - Updated 18. mars 2014 - 12:26