Medlemmer

 

Enhet/representasjon

Fast medlem

Prorektor, leder av utvalget

Solve Sæbø

HH

Sigurd Rysstad

LANDSAM

Ingjerd Solfjeld

MINA

Hans Fredrik Hoen

REALTEK

Martin Ebert

BIOVIT

Elise Norberg (nestleder)

KBM

Tove G. Devold

VET

Yngvild Wasteson

FODOS/DIOV

Kine Josefine Auralnd-Bredesen

Tekn/adm

Espen Arestøl

Studentmedlem

Henriette Vågen Aase

Studentmedlem

Mina Bjerke

Studentmedlem

Anne Gladsø Wibe

 

Sekretær for utvalget: Katarina Klaren

 

Published 25. April 2014 - 10:08 - Updated 9. oktober 2018 - 9:54