2016

Dato/Sak

Saksnr Saksbeh

Status/kommentar (se møtebøker for fullstendige vedtak)
02.02.16 Seminar
Tema: Gjennomføring av masteroppgaven
03.02.16 - Sakspapirer  Møtebok
Læringssenteret orienterer

2/16 ED

SUs rolle og mandat fremover 3/16 KK
Ny beghandling av utkast til retningslinjer for behanlding av saker om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved NMBU  4/16 KK
Utlysning av midler til innovativ undervisning 5/16 KK
Fullmaktssak: Søknad om 4 timers eksamen i BUS 110 6/16 BED
Orienteringssak: NOVA 2016 - status og finansieringsmuligheter 7/16 IAH
Orienteringssak: Utlysning av midler til utvikling av SFU-søknad 8/16 KK
Orienteringssak: Studiebarometeret 9/16 EG
Orienteringssak: Kandidatundersøkelsen 10/16 SS
Orienteringssak: Nye nettsider kvalitetssikring 11/16 EG
Orienteringssak: Anskaffelse læringsstøttesystem 12/16 LVS
Orienteringssak: Høring på rapport fra UHR om karakterskalaen bestått/ikke bestått 13/16 BED
Orienteringssak: Høring på Gjedrem-rapporten 14/16 BED
Orienteringssak: Veiledende retningslinjer for sensur fra UHR 15/16 BED
13.04.16 Sakspapirer Møtebok

Læringsseneteret orienterer

17/16

Høring omorganisering NMBU 2016

18/16 KK

Igangsetting av prosess knyttet til ny semesterinndeling ved NMBU høst 2019

19/16 BN

Forskrift om studier

20/16 BED

Oppfølgnings av kandidatundersøkelsen

21/16 KK

Rutine for emneevaluering - orientering om status og forslag til spørsmål i sluttevalueringen

22/16 SS

Orienteringssak: Status for periodiske evalueringer

23/16 EG

Orienteringssak: Aktuelle høringsprosesser

24/16 KK

01.06.16 Sakspapirer Ettersendelse

Møtebok
Læringssenteret orienterer 27/16 ED/MM
Opptaksramme 28/16 BS
Rutine for emneevaluering - orientering om status og forslag til spørsmål i sluttevalueringen 29/16 SS/EG
Oppfølgning av kandidatundersøkelsen 30/16 KK
Forskrift om studier 31/16 BED
Utkast innspill stortingsmelding om studiekvalitet 32/16 KK
Styringsparametere på utdanningsområdet - igangsettelse av utviklingsarbeid 33/16 KK
Fullmaktssak: Bachelor landskapsingeniør- søknad om 15 studiepoeng spesialpensum 34/16 BED
Orienteringssak: Opprettelse av nytt studieprogram på IMT 35/16 EG
Orienteringssak: Innkjøp av læringsstøttesystemer - status 36/16 LVS
Orienteringssak: Tiltak i FFU-satsingen - status 37/16 KK
31.08.16 Sakspapirer Møtebok

Læringssenteret orienterer - emneevaluering

40/16 ED

Orienteringssak: Rutine for emneevaluering - status

41/16 SS

Nytt mandat for SU

42/16 KK

Styringsparametere på utdanningsområdet - igangsettelse av utviklingsarbeid

43/16 KK

Fullmaktssak: Bachelor landskapsingeniør (B-LI) - søknad om 15 studiepoeng spesialpensum

44/16 BED

Fullmaktssak: Spesialpensum - Master i agroøkologi - karakterregel

45/16 BED

Orienteringssak: Opptak og oppstart - muntlig orientering

46/16 BS

Orienteringssak: NOKUTs utdanningskvalitetspris - muntlig orientering

47/16 MM/KK

Orienteringssak: Støtte til innovativ undervisning og SFU

48/16 KK

Orienteringssak: Arbeidet med studieprogramporteføljen

49/16 KK

Orienteringssak: Program for seminar 19. oktober - muntlig orientering

50/16 IA/KK
19.10.16 Sakspapirer Møtebok
Læringsseneteret orienterer - plagieringsmodul 53/16 ED
Søknad - nytt studieprogram IMT 54/16 EG
Nytt mandat for SU 55/16 KK
NMBUs forskrift - revidering 56/16 EMT
Orienteringssak: Presentasjon av prosjekt - innovativ undervisning v/Roland Kallenborn 57/16
Orienteringssak: Muntlig orientering om ansvarsforhold knyttet til utstyr i undervisningsrom 58/16
Orienteringssak: Ny rutine for evaluering av emner - hvordan går det? Kort runde rundt bordet. 59/16
Orienteringssak: Digital eksamen 60/16 MLH
Orienteringssak: Høring NOKUTs forskrift 61/16 KK
07.12.16 Sakspapirer Møtebok

Læringssenteret orienterer: NMBU Skrivesenter

64/16

Forskrift om studier - avklaringer

65/16 BN/EMT

Utkast til høringssvar - ny tilsynsforskrift

66/16 KK/EMT

Tiltak for 2017 i NMBUs kvalitetsmelding

67/16 KK

Implementering av nytt læringsstøttesystem

68/16 LVS

Evaluering av prosessen med studieprogramporteføljen 17/18

69/16 KK

Orienteringsak: Møteplan 2017

70/16 KK
Published 4. February 2016 - 13:08 - Updated 17. januar 2017 - 21:40