2015

Dato/Sak

Saksnr Saksbeh

Status/kommentar (se møtebøker for fullstendige vedtak)
14.01.2015 - Sakspapirer Møtebok
Endringer i NMBUs forskrift om opptak, studier og eksamen 2/15 BED

Tilråding og innspill til videre saksbehandling 

Evaluering av studieutvalget

3/15 BN

Diskusjonssak
Emneevaluering ved NMBU 4/15 SN, KK SU ga sin tilslutning rundt prinsippene og satt ned en arbeidsgruppe som skulle jobbe videre med nytt system for NMBU
Praksisopphold gjennom Erasmus+ 5/15 TN SU tok saken til orientering
Digitalisering av eksamen 6/15-1 LVS Orientering om status i UH-sektoren
25.05.2015 - Seminar Program
Tema: Utdanningsledelse og studiekvalitet. Strategisk utdanningsarbeid 
22.04.2015 - Sakspapirer Møtebok
Mer fremragende utdanning - forslag til tiltak 9/15 KK SU ga sin anbefaling til det videre arbeidet
Ansvar og roller i kvalitetssikringssystemet ved NMBU 10/15 KK SU ba om utsettelse av saken i påvente av arbeidet til gruppe som er nedsatt i forbindelse med program- og emneevalueringer
NMBUs forskrift om opptak, studier og eksamen - endringsforslag 11/15 BED SU ga sin tilråding, endelig behandling i US
03.06.2015 - Sakspapirer Møtebok
Kandidatundersøkelse ved NMBU 2015 - orientering om status og tidsplan 15/15 SN SU ga sin tilslutninng til prosessen videre
Fremragende utdanning - tiltak 16/15 KK SU ga sin tilslutning til forslag til tiltak med noen kommentarer 
Opptaksrammer for studieåret 2015/16 17/15 CS SU ga tilråding til ramme, endelig behandling i US
02.09.2015 - Sakspapirer Møtebok
Orienteringssak: Åpning av Læringssenterets nettsider 24/15 MM/ED
Emneevaluering ved NMBU 21/15 SN/KK
NMBUs kvalitetssikring av utdanningene 22/15 KK
Søknad om programgodkjenning for studieprogrammet Bachelor i dyrepleie 23/15 EG
Orientering om studentopptaket 24/15 Orienteringssak
Prosess tilknyttet programporteføljen 2016/17 24/15 Orienteringssak
NOVA - finansieringsmuligheter og søknadsfrister 24/15 Orienteringssak
Revidering av program, NOKUT høsten 2015 24/15 Orienteringssak
SU-seminar 7. oktober - programskisse 24/15 Orienteringssak
Årsrapport fra LMU 2014 24/15 Orienteringssak
07.10.2015 - Sakspapirer Møtebok

Emneevaluering ved NMBU

27/15 SN/KK

Programevaluering ved NMBU

28/15 EG/KK

Revidering rutiner for programgodkjenning

29/15 EG

Kandidatundersøkelse 2015

30/15-1 Orienteringssak

Studiebarometeret

30/15-2 Orienteringssak

Seminar i regi av Læringssenteret.

10.12.2015 - Sakspapirer Møtebok
Læringssenteret orienterer 33/15 Orienteringssak
Programporteføljen 34/15 KK

NMBUs kvalitetsmelding

35/15 KK
Retningslinjer for behandling av saker om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved NMBU 36/15 AMB/LA

Utlysning av midler til miljøer som ønsker å søke om SFU-status

37/15 KK

Møteplan 2016

38/15 KK Orienteringssak

Proveordning med registrering av obligatorisk aktivitet

39/15 BN Orienteringssak

Status for satsing på fremragende forskning og utdanning

40/15 Orienteringssak

Nettside for studenter med informasjon om melding av avvik

41/15 EG Orienteringssak
Published 6. januar 2015 - 10:18 - Updated 9. February 2016 - 9:04