Språkutvalget ved NMBU

Mandat: Språkutvalet ved NMBU har ansvar for:

  • å samordna språkarbeidet med andre universitet
  • språkarbeidet (fagspråk) ved NMBU, med spesielt fokus på fagområde kor NMBU har særleg fagleg kompetanse
  • å utvikla det nordiske språksamarbeidet innanfor NMBUs fagområde
  • å sjå til at universitetet følgjer krava i mållova og samarbeida med andre i UH-sektoren om praktisering, verktøy og dialog med Språkrådet
  • arbeidet med parallellspråklegheit (norsk-engelsk)
  • den årlege rapporteringa åt Språkrådet om målarbeid og følgja opp Språkrådets tilbakemeldinger
  • vurdera språklege verktøy og ta initiativ til å gjera desse digitalt oppdaterte og tilgjengelege for alle tilsette

Samansetting:

Solve Sæbø (leiar)
Geir Arne Rosvoll
Lena Margrethe Bakke
Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg
Karen Moe Møllerop
Johan Høgset Jansen
David Martens

Published 9. januar 2020 - 14:29 - Updated 22. juli 2020 - 10:02