Sammensetning

Medlemmer

 • Curt Rice, rektor, NMBU
 • Lasse Hansen, adm. direktør, Kommunesektoren
 • Arne Krokan, professor, NTNU
 • Tone Bjørseth-Andersen, eigar/styreleiar, Scatec Innovation
 • Kari Strande, HR-direktør, Borregaard
 • Kristin Halvorsen, direktør, Cicero
 • Christine Spiten, Senior Corporate Advisor, Plastic & Circular Economy at WWF Verdens naturfond
 • Ina Maria Finnerud, Leiar av Studenttingets arbeidsutval

 

Sekretariat

 • Vitalis Pavlovas, forskingsdirektør, Forskingsavdelinga
 • Kari Elise Moxnes, seniorrådgivar, Forskingsavdelinga
 • Anna Lewandowska-Sabat, seniorrådgivar, Forskingsavdelinga
 • Ole Jørgen Torp, studiedirektør, Studieavdelinga
Published 7. April 2016 - 9:35 - Updated 21. januar 2022 - 16:10