Medlemmar av Råd for samarbeid med arbeidslivet

Medlemmar av NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er oppnemnt av Universitetsstyret ved NMBU. RSA skal vera eit strategisk rådgivande organ for NMBUs leiing.

Sammensetning

Medlemmar

  • Sjur Baardsen, rektor, NMBU
  • Lasse Hansen, adm. direktør, Kommunesektoren
  • Arne Krokan, professor, NTNU
  • Tone Bjørseth-Andersen, eier/styreleder, Scatec AS
  • Kari Strande, HR-direktør, Borregaard
  • Kristin Halvorsen, direktør, Cicero
  • Christine Spiten, Senior Corporate Advisor, Plastic & Circular Economy at WWF Verdens naturfond
  • Tuva Todnem Lund, Leder av Studenttingets arbeidsutvalg

 

Sekretariat

Ragnhild Solheim, forskingsdirektør, Forskingsavdelinga
Anna Lewandowska-Sabat, Forskingsavdelinga
Ole Jørgen Torp, studiedirektør, Studieavdelinga

Published 7. April 2016 - 9:35 - Updated 3. september 2020 - 13:17