Medlemmer av Råd for samarbeid med arbeidslivet

Medlemmer av NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er oppnevnt av Universitetsstyret ved NMBU. RSA skal være et strategisk rådgivende organ for NMBUs ledelse.

Sammensetning

Medlemmer

  • Mari Sundli Tveit, rektor, NMBU
  • Anita Krohn Traaseth, adm. direktør, Innovasjon Norge
  • Jens Ulltveit Moe, investor og daglig leder UMOE
  • Lasse Hansen, adm. direktør, Kommunesektoren
  • Unni Merete Steinsmo, corporate adviser, Sintef
  • Geir Ove Ystmark, adm. direktør, Sjømat Norge
  • Arne Krokan, professor, NTNU
  • Thina Margrethe Saltvedt, senior rådgiver, Nordea Bank
  • Hege Skryseth, Executive Vice President, Kongsberg Gruppen
  • Pål Adrian Ryen, organisasjonskonsulent, Universitetet i Sørøst-Norge

Sekretariat

Ragnhild Solheim, forskningsdirektør, Forskningsavdelingen
Solveig Fossum-Raunehaug, nestleder, Forskningsavdelingen
Ole Jørgen Torp, studiedirektør, Studieavdelingen
Katarina Klaren, seniorrådgiver, Studieavdelingen 

Published 7. April 2016 - 9:35 - Updated 5. juli 2018 - 12:51