Medlemmer av Råd for samarbeid med arbeidslivet

Medlemmer av NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er oppnevnt av Universitetsstyret ved NMBU. RSA skal være et strategisk rådgivende organ for NMBUs ledelse.

Sammensetning

Medlemmer

  • Sjur Baardsen, rektor, NMBU
  • Jens Ulltveit Moe, investor og daglig leder UMOE
  • Lasse Hansen, adm. direktør, Kommunesektoren
  • Geir Ove Ystmark, adm. direktør, Sjømat Norge
  • Arne Krokan, professor, NTNU
  • Thina Margrethe Saltvedt, senior rådgiver, Nordea Bank
  • Christine Spiten, Senior Corporate Advisor, Plastic & Circular Economy at WWF Verdens naturfond
  • Tord Hauge, Studenttingsleder NMBU

 

Sekretariat

Ragnhild Solheim, forskningsdirektør, Forskningsavdelingen
Anna Lewandowska-Sabat, Forskningsavdelingen
Ole Jørgen Torp, studiedirektør, Studieavdelingen

Published 7. April 2016 - 9:35 - Updated 6. november 2019 - 9:45