Medlemmer av NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

Medlemmer av NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er oppnevnt av Universitetsstyret ved NMBU. RSA skal være et strategisk rådgivende organ for NMBUs ledelse.

Sammensetning

Medlemmer

  • Mari Sundli Tveit, rektor, NMBU
  • Anita Krohn Traaseth, adm. direktør, Innovasjon Norge
  • Jens Ulltveit Moe, investor og daglig leder UMOE
  • Lasse Hansen, adm. direktør, Kommunesektoren
  • Unni Merete Steinsmo, corporate adviser, Sintef
  • Geir Ove Ystmark, adm. direktør, Sjømat Norge
  • Arne Krokan, professor, NTNU
  • Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil, Nordea
  • Hege Skryseth, Executive Vice President, Kongsberg Gruppen
  • Pål Adrian Ryen, nestleder, Norsk studentorganisasjon 

Sekretariat

Ragnhild Solheim, forskningsdirektør, Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid, NMBU
Colin Murphy, nestleder, Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid, NMBU
Ole Jørgen Torp, studiedirektør, Studieavdelingen, NMBU
Katarina Klaren, seniorrådgiver, Studieavdelingen, NMBU  

Published 7. April 2016 - 9:35 - Updated 24. February 2017 - 17:01