Møter

Møte 15. september 2020

Møte 15. september 2020

Tema for møtet var «Tverrfaglighet i praksis»

Møte 24. januar 2020

Møte 24. januar 2020

Tema for møtet var «En bærekraftig verdiskapning fram mot 2050 - NMBUs rolle som kunnskapsaktør i samspel med arbeidslivet»

Møte 20. januar 2017

Møte 20. januar 2017

Tema for møtet var "Utdanning – fremtidens kunnskaps- og kompetansebehov og NMBUs muligheter".

Første møte i RSA - 4.mars 2016

Første møte i RSA - 4.mars 2016

Rektor Mari Sundli Tveit sin omtale av første møte i RSA.