Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

  • Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
    Foto
    NMBU

Medlemmer av NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er oppnevnt av Universitetsstyret ved NMBU.

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

RSA skal være et strategisk rådgivende organ for NMBUs ledelse.

Published 3. mai 2017 - 12:47 - Updated 22. juni 2018 - 14:15