Til nye medlemmer

Saksdokumenter

Sakslister og saksfremlegg legges ut på nettet senest 5 dager før møtedato, og utvalgets medlemmer får også tilsendt lenke til sakspapirene på e-post (studentene får tilsendt til sin nmbu-e-post). Møtene legges ofte til onsdager, og starter normalt 12.15 med to timers varighet. Opplysninger om tid og sted står oppgitt i sakspapirene og i møteinnkalling. Det vil bli gitt beskjed dersom eventuelle saksdokumenter er unntatt offentligheten.

Møtebøker sendes ut til utvalgets medlemmer for godkjenning før de legges ut på nettet. 

 

Godtgjørelse

Studenter som ikke allerede lønnes for studentpolitisk arbeid, vil få godtgjørelse for møteaktivitet i LMU. Det må utarbeides en arbeidskontrakt mellom den enkelte student i utvalget og studieavdelingen. Denne må være fylt ut og signert digitalt før lønn kan utbetales. Gjennom denne kontrakten skrives det også under på taushetserklæring.

Etter vedtak fra Universitetsstyret, honoreres studentrepresentanter i NMBUs utvalg med satser pr møtetime vedtatt av universitetsstyret (for hver påbegynte time), samt to timer forberedelse pr møte. Feriepenger er inkludert i denne satsen. Det kan videre gis godtgjørelse for pågåtte arbeidstimer hvis studenter oppnevnes i ulike arbeidsgrupper og styringsgrupper.

Timelister kan sendes direkte til utvalgets sekretær på e-post. Timelistene må inneholde oversikt over aktuelle møtedatoer, antall timer pr møtedato samt dato og timer for forberedelse (det foreligger ikke noe skjema). Lønn utbetales den 12. hver måned, og frist for innlevering av timelister for lønnskjøring er den 20. mnd før.

 

Attest

Attest for verv i utvalget kan fås ved henvendelse til utvalgets sekretær.

Published 31. oktober 2016 - 17:58 - Updated 22. september 2020 - 8:07