Utvalgets medlemmer

Medlemmer Vår 2013
  Vara 
Universitetsdirektør, leder   Siri-Margrethe Løksa  Ole-Jørgen Torp
 Prorektor utdanning Mari Sundli Tveit
Representant fra AMU Arnljot Mehl
Repr. fra undervisningsenhet  Ørjan Totland   Jon Frank
Nestleder studentstyret Liv Nedrebø  Martha A. Lund
Leder studentstyret Per Rønning  Per F. Nordhov
Velferdsansv. studentstyret  Hanna Husum Joakim H. Soltveit
Leder SiÅs-styret Fredrik Rønningen Anne M. Englund 
Sekretær for utvalget  Bodil Norderval  
Medlemmer Høst 2012
  Vara 
Nestleder studentstyret, leder  Torbjørn Kornstad  
Universitetsdirektør Siri-Margrethe Løksa Ole-Jørgen Torp
Prorektor utdanning Mari Sundli Tveit Håvard Steinsholt
Representant fra AMU Arnljot Mehl   
Repr. fra undervisningsenhet Ørjan Totland  Jon Frank 
Leder studentstyret Per Rønning 
Velferdsansv. studentstyret  Anna Boye Koldaas
Leder SiÅs-styret Fredrik Rønningen  
Sekretær for utvalget  Bodil Norderval  

Medlemmer Vår 2012
  Vara 
Nestleder studentstyret, leder  Torbjørn Kornstad  
Universitetsdirektør Siri-Margrethe Løksa Ole-Jørgen Torp
Prorektor utdanning Mari Sundli Tveit Håvard Steinsholt
Representant fra AMU Arnljot Mehl   
Repr. fra undervisningsenhet Ørjan Totland  Jon Frank 
Leder studentstyret Torfinn Belbo 
Velferdsansv. studentstyret  Anna Boye Koldaas
Leder SiÅs-styret Fredrik Rønningen  
Sekretær for utvalget  Bodil Norderval  
Medlemmer Høst 2011
  Vara 
Universitetsdirektør - leder Siri-Margrethe Løksa  Ole-Jørgen Torp
Prorektor utdanning Mari Sundli Tveit Håvard Steinsholt
Representant fra AMU Arnljot Mehl   
Repr. fra undervisningsenhet Ørjan Totland  Jon Frank 
Leder studentstyret Torfinn Belbo 
Nestleder studentstyret  Kaja M. Heltorp
Velferdsansv. studentstyret  Zuzana Micekova
Leder SiÅs-styret Fredrik Rønningen  
Sekretær for utvalget  Bodil Norderval  
Medlemmer Vår 2011
  Vara 
Universitetsdirektør - leder Siri-Margrethe Løksa  Ole-Jørgen Torp
Prorektor utdanning Mari Sundli Tveit Kjell Esser 
Representant fra AMU Arnljot Mehl   
Repr. fra undervisningsenhet Ørjan Totland  Jon Frank 
Leder studentstyret Ole Martin Steien   Helene Lund-Johansen
Nestleder studentstyret  Kaja M. Heltorp Lena S. Paus
Velferdsansv. studentstyret  Zuzana Micekova Erika Berle
Leder SiÅs-styret Inger Haugsgjerd Odd Erik Zimmer 
Sekretær for utvalget  Bodil Norderval  

Medlemmer Høst 2010
  Vara 
Universitetsdirektør Siri-Margrethe Løksa  Ole-Jørgen Torp
Prorektor utdanning Mari Sundli Tveit Kjell Esser 
Representant fra AMU Arnljot Mehl   
Repr. fra undervisningsenhet Vidar Thue-Hansen  Arne Grimenes 
Leder studentstyret Ole Martin Steien  
Nestleder studentstyret  Edith Akerø - leder 
Velferdsansv. studentstyret  Anne Guri Veihe 
Leder SiÅs-styret Inger Haugsgjerd  
Medlemmer Vår 2010
  Vara 
Universitetsdirektør Siri-Margrethe Løksa  Ole-Jørgen Torp
Prorektor utdanning Morten Sørlie Kjell Esser 
Representant fra AMU Arnljot Mehl   
Repr. fra undervisningsenhet Vidar Thue-Hansen  Arne Grimenes 
Leder studentstyret Margrethe Valler   Camilla Sæbjørnsen
Nestleder studentstyret  Edith Akerø - leder 
Velferdsansv. studentstyret  Anne Guri Veihe 
Leder SiÅs-styret Salman Saeed   

Medlemmer Høst 2009
  Vara 
Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa- leder Ole-Jørgen Torp 
Prorektor utdanning Morten Sørlie Kjell Esser 
Representant fra AMU Arnljot Mehl   
Repr. fra undervisningsenhet Vidar Thue-Hansen  Arne Grimenes 
Leder studentstyret Margrethe Valler   Camilla Sæbjørnsen
Nestleder studentstyret  Nils-Ener Lundsbakken  Sigurd Ueland
Velferdsansv. studentstyret  Linn Stabbetorp 
Leder SiÅs-styret Salman Saeed   
Medlemmer Vår 2009
  Vara 
Administrerende direktør Nils Dugstad- leder Siri Margrethe Løksa 
Prorektor utdanning Trine Hvoslef Eide Kjell Esser 
Representant fra AMU Arnljot Mehl   
Repr. fra undervisningsenhet Vidar Thue-Hansen  Arne Grimenes 
Leder studentstyret Maja Stade Aarønæs  Shaun Victor Jack
Nestleder studentstyret  Nils-Ener Lundsbakken  Sigurd Ueland 
Velferdsansv. studentstyret  Linn Stabbetorp  Ole Martin Steien
Leder SiÅs-styret Jon Kristian Sommerseth   

Medlemmer Høst 2008
Leder av LMU: Daniel Huth Ommundsen
-nestleder i Studentstyret
Vara: Mats E Kvilhaug, styremedlem, studentstyret

Ingrid Ebne, Velferdsansvarlig i studentstyret
Vara: Fredrik Moen Haaland, leder, studentstyret

Adm.dir.UMB: Nils Dugstad
Vara: Torfinn Torp – IKBM, hovedvernombud

Vidar Thue-Hansen – IMT
Vara:

Trine Hvoslef-Eide - prorektor, leder SN
Vara: Kjell Esser – nestleder i SN

Jon Kristian Sommerseth, styreleder SiÅs
Vara: Per Godø, Nestleder, styret i SiÅs

Published 24. February 2014 - 11:22 - Updated 23. mai 2017 - 19:44