Kontakt lmu

Isskulpturer med blått og grønt lys, UMB-parken 2001<br />
Isskulpturer med blått og grønt lys, Campus Ås-parken 2001
Photo: Irene Rasmussen

Spørsmål eller kommentarer kan rettes til:

Læringsmiljøutvalget ved NMBU
Bodil Norderval, sekretær LMU 
Postboks 5003, 1432 Ås
Besøksadresse: Cirkus 1. etg.
Telefon: 64 96 50 85
E-post: Bodil Norderval

Published 24. February 2014 - 11:22 - Updated 23. mai 2017 - 19:44