Arkiv LMU UMB 2009-13

Læringsmiljøutvalgets har det operative ansvaret for kvalitetssikring av studentenes læringsmiljø og er delegert ansvar fra Universitetsstyret til å fatte vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet.

Linker til Læringsmiljøutvalget
- Utvalgets medlemmer
- Sakslister og møtebøker
- Kontakt utvalget
- Rutiner for tildeling av midler til mindre læringsmiljøtiltak
- Info for nye studenter i utvalget

Årsplaner for læringsmiljøutvalget:
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009


Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at institusjonen følger opp sitt ansvar for studentenes læringsmiljø. NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, godkjenner universitetenes kvalitetssikringssystem.

Mer informasjon om
- Arbeidstilsynets rolle
- Lov om universiteter og høgskoler
- Kvalitetssikring av studiene og læringsmiljøet ved UMB
- NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) 

Published 24. February 2014 - 11:22 - Updated 23. mai 2017 - 19:45