Læringsmiljøutvalget

  • Application.
    Foto
    Pixabay

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal bidra til at universitetsstyret er i stand til å ivareta sitt overordnede ansvar. LMU har delegert myndighet fra universitetsstyret til å fatte vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet og som ikke er av overordnet strategisk karakter.

av LMU

Læringsmiljøutvalget

 

Læringsmiljøutvalgets løpende arbeid:

Andre undersøkeler, evalueringer og rapporter

Mindre læringsmiljøtiltak

LMU tildeler midler til mindre læringsmiljøtiltak, og studenter kan søke om støtte til prosjekter. Midlene som lyses ut er gebyr som ilegges fakultetene ved forsinket sensur. Summen kan derfor variere fra år til år. I 2018 vil midler eventuelle midler fra forsinket sensur lyses ut høsten 2018.  

Større LMU-tiltak

Hvert år tilrår LMU overfor universitetsstyret hvordan styret bør disponere 3,6 mill som er øremerket større LMU-tiltak     

Universell utforming

 

 

 

Published 15. mai 2014 - 13:07 - Updated 9. juli 2019 - 9:10