Læringsmiljøutvalget

Høsten 2021 ledes utvalget av Solve Sæbø, prorektor for utdanning. 

Med læringsmiljø ved NMBU menes totaliteten av alle forhold som påvirker studentenes mulighet og evne til trivsel og læring, både på og utenfor campus. Dette inkluderer både fysiske, psykososiale, digitale, pedagogiske og organisatoriske forhold.

Dette omfatter:

  • Fysisk læringsmiljø: Bygninger og omgivelser – universell utforming
  • Psykososialt læringsmiljø: De mellommenneskelige forhold – holdninger, trivsel, kulturell og relasjonell samhandling
  • Organisatorisk læringsmiljø: System for tilbakemelding og medvirkning – kvalitetssystem
  • Digitalt læringsmiljø: Grensegangen mellom læringsprosesser, pedagogikk og teknologi
  • Pedagogisk læringsmiljø: Form, innhold og rammer for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring, herunder lærestoff, læremidler, organisering av undervisningen, arbeidsformer, og vurderingsformer

Læringsmiljøutvalgets løpende arbeid:

Tiltak for å styrke læringsmiljøet ved NMBU: 

Undersøkeler, evalueringer og rapporter:

Gamle planer: 

 

 

 

 

Published 15. mai 2014 - 13:07 - Updated 18. oktober 2021 - 13:02