Personvern i forskningen

Personvernrådgiver for NMBU:

Norsk senter for forskningsdata (NSD) fungerer som personvernrådgiver for prosjekter som gjennomføres av studenter og ansatte ved NMBU og som håndterer forskningsdata med personopplysninger

NMBUs kontaktperson for forskning med personopplysninger er Jan Olav Aarflot i Forskningsavdelingen.

Retningslinjer:

Håndtering av forskningsdata med personopplysninger (persondata) er beskrevet i NMBUs retningslinjer for håndtering av forskningsdata.

Meldeplikt:

Dersom du skal behandle personopplysninger i et forskningsprosjekt skal dette meldes inn til NSD. Sjekk her om du må melde inn ditt prosjekt.

Slik vurderer NSD prosjektene som meldes inn.  

Prosjektleder:

Lagring av forskningsdata med personopplysninger (persondata) i pågående prosjekter:

Noen forskningsprosjekter kan ha behov som spesielt sikker lagring av forskningsdata underveis i prosjekter. 

  • Lagring av persondata kan lagres på NMBU server. I så tilfelle er det viktig at data anonymiseres og at koblingsnøkkel ikke lagres på samme sted (mappe) som selve dataene.
  • Lagring av spesielt sensitiv informasjon kan gjøres hos Tjenester for Sensitive Data (TSD)TSD utvikles og driftes av USIT ved UiO og NMBU forskere kan benytte seg av denne tjenesten. TSD gir forskere tilgang til en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata (inkl. persondata). 

Arkivering av forskningsdata med personopplysninger (persondata) ved prosjektslutt eller ved publisering:

Forskningsdata med personopplysninger kan arkiveres hos NSD. Les mer her.

Ressursnettside for Personvern

 

Published 28. august 2014 - 14:10 - Updated 11. February 2019 - 12:55