Personvern i forskningen

Personvernombud ved NMBU:

Hanne Pernille Gulbrandsen (fra Deliotte) er NMBUs personvernombud. Les mer om personvernombudets rolle her

Personvernrådgiver for NMBU:

Norsk senter for forskningsdata (NSD) fungerer som personvernrådgiver for prosjekter som gjennomføres av studenter og ansatte ved NMBU og som håndterer forskningsdata med personopplysninger

NMBUs kontaktperson for forskningsprosjekter som omfatter personopplysninger er Jan Olav Aarflot i Forskningsavdelingen.

Retningslinjer:

Håndtering av forskningsdata med personopplysninger (persondata) er beskrevet i NMBUs retningslinjer for Håndtering av forskningsdata (vedtatt 10.04.2018).

Meldeplikt:

Dersom du skal behandle personopplysninger i et forskningsprosjekt skal dette meldes inn til NSD. Sjekk her om du må melde inn ditt prosjekt. Hvis du gjennom denne sjekken får beskjed om at prosjektet ditt må medles til NSD, gjør du dette via meldeskjema.

Slik vurderer NSD prosjektene som meldes inn.  

Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA):

Når du melder inn ditt prosjekt til NSD vil du kunne få tilbakemelding om å gjøre en vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA). Dette gjøres i samråd med Jan Olav Aarflot i Forskningsavdelingen og evt. personvernombudet. Les mer info om DPIA på Datatilsynets nettsider

Prosjektleders ansvar:

  • Å melde sitt prosjekt til NSD. I meldeskjemaet skal Jan Olav Aarflot i Forskningsavdelingen oppgis som kontaktperson ved NMBU.
  • Å melde eventuelle endringer som oppstår underveis i prosjektet.
  • Å følge opp egne prosjekt ved prosjektslutt.  

Lagring av forskningsdata med personopplysninger (persondata) i pågående prosjekter:

Noen forskningsprosjekter kan ha behov som spesielt sikker lagring av forskningsdata underveis i prosjekter. 

  • Forskningsdata med personopplysninger bør lagres hos Tjenester for Sensitive Data (TSD). TSD gir forskere tilgang til en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata (inkl. persondata). TSD er utviklet av og driftes av USIT ved UiO. NMBU studenter og forskere kan benytte seg av denne tjenesten. 
  • Forskningsdata med personopplysninger kan lagres på NMBU sin server. I så tilfelle er det viktig at data anonymiseres.  Koblingsnøkkel skal lagres separat fra selve dataene.

Les mer her om hvordan du anonymiserer et datamateriale.

Arkivering av forskningsdata med personopplysninger (persondata) ved prosjektslutt eller ved publisering:

Forskningsdata med personopplysninger skal arkiveres hos Norsk senter for forskningsdata (NSD). I enkelte tilfeller må dataene må slettes etter prosjektslutt. Dette bestemmes av hvilket samtykke personene i forskningsprosjektet har gitt ved oppstart av prosjektet/ ved innhenting av data. 

Nasjonal informasjon om personvern:

Ressursnettside for personvern (sikresiden.no)

Personvern (e-læring 3-5 min) (sikresiden.no)

 

Published 28. august 2014 - 14:10 - Updated 1. April 2019 - 10:17