Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg skal gi råd og informasjon i etiske problemstillinger knyttet til forskning, undervisning og administrasjon, og skal være en pådriver i å fremme etisk bevissthet hos alle ansatte ved NMBU.

Forskningsetisk utvalg kan få seg tillagt oppgaver som å godkjenne forskningsprosjekter og skal bidra til å sikre at forskningsetikk blir systematisk innlemmet i forsker- og kandidatutdanningen ved NMBU.

Forskningsetisk utvalg kan behandle saker på initiativ fra studenter og ansatte.

Rektor har oppnevnt følgende medlemmer til Forskningsetisk utvalg ved NMBU, ved behandling av redelighetssaker, for perioden 2017 - 2021:

  Vara
Leder         Terje KvilhaugFrode Kjosavik
Nestleder   Deborah OughtonIan Bryceson
 Øystein Evensen                    Henning Andreas Haga
 Anne Katrine Geelmuyden      Rani Lill Anjum
Jurist   Aslak Syse (eksternt) Professor em.Nikolai Kristoffersen Winge (eksternt) Førsteamanuensis

I tillegg består Forskningsetisk utvalg av:

Oppnevnt av studentdemokratiet:

OppnevntVara
Raymond Bjøntegård​Thea Os Andersen
Eli Håkedal RaasholmAndrea Sønsterud Jansen

Oppnevnt av SoDoC:

Zoe Fretheim-Kelly 
Vara: Kine Josefine Aurland Bredesen

Oppnevnt av administrasjonsdirektøren:

Anne Gravdahl
Vara: Karen Eg Taraldrud

Published 2. juni 2015 - 11:11 - Updated 18. oktober 2018 - 8:37