Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg skal gi råd og informasjon i etiske problemstillinger knyttet til forskning, undervisning og administrasjon, og skal være en pådriver i å fremme etisk bevissthet hos alle ansatte ved NMBU.

Forskningsetisk utvalg kan få seg tillagt oppgaver som å godkjenne forskningsprosjekter og skal bidra til å sikre at forskningsetikk blir systematisk innlemmet i forsker- og kandidatutdanningen ved NMBU.

Forskningsetisk utvalg kan behandle saker på initiativ fra studenter og ansatte.

Rektor har oppnevnt følgende medlemmer til Forskningsetisk utvalg ved NMBU, ved behandling av redelighetssaker, for perioden 2017 - 2021:

Terje Kvilhaug, leder          -  vara: Frode Kjosavik
Deborah Oughton, nestleder    -  vara: Ian Bryceson
Øystein Evensen                     -  vara: Henning Andreas Haga
Anne Katrine Geelmuyden       -   vara: Rani Lill Anjum
Aslak Syse (eksternt) Professor em., jurist    -  vara: Nikolai Kristoffersen Winge (eksternt) Førsteamanuensis, jurist

I tillegg består Forskningsetisk utvalg av:

Oppnevnt av studentdemokratiet:
Frida Omma
Raymond Bjøntegård​ med vara:
- Christoffer Gjendem Olsen, -  Hanne Berggreen

Oppnevnt av SoDoC:
Zoe Fretheim-Kelly med vara: Kine Josefine Aurland Bredesen

Oppnevnt av administrasjonsdirektøren:
Anne Gravdahl med vara: Karen Eg Taraldrud


Kontakt

Møtereferater

Published 2. juni 2015 - 11:11 - Updated 4. januar 2018 - 11:26