Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg skal gi råd og informasjon i etiske problemstillinger knyttet til forskning, undervisning og administrasjon, og skal være en pådriver i å fremme etisk bevissthet hos alle ansatte ved NMBU.

Forskningsetisk utvalg kan få seg tillagt oppgaver som å godkjenne forskningsprosjekter og skal bidra til å sikre at forskningsetikk blir systematisk innlemmet i forsker- og kandidatutdanningen ved NMBU.

Forskningsetisk utvalg kan behandle saker på initiativ fra studenter og ansatte.

Rektor har oppnevnt følgende medlemmer til Forskningsetisk utvalg ved NMBU, ved behandling av redelighetssaker, for perioden 2017 - 2021:

    Vara
Leder          Øystein Evensen  
Nestleder    Deborah Oughton Ian Bryceson
  Frode Kjosavik                    Henning Andreas Haga
  Anne Katrine Geelmuyden       Rani Lill Anjum
Jurist    Aslak Syse (eksternt) Professor em. Nikolai Kristoffersen Winge (eksternt) Førsteamanuensis

I tillegg består Forskningsetisk utvalg av:

Oppnevnt av studentdemokratiet:

Oppnevnt Vara
Vebjørn G. Thunes Synne Bergmo
Elisa Cervetti Selma Sollihagen

Oppnevnt av SoDoC:

Zoe Fretheim-Kelly 
Vara: Kine Josefine Aurland Bredesen

Oppnevnt av administrasjonsdirektøren:

Anne Gravdahl
Vara: Karen Eg Taraldrud

Published 2. juni 2015 - 11:11 - Updated 5. February 2020 - 8:36