Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utval skal gi råd og informasjon i etiske problemstillingar knytt til forsking, undervising og administrasjon, og skal vera ein pådrivar i å fremma etisk medvit hos alle tilsette ved NMBU. 

Forskingsetisk utval kan få pålegg om  å godkjenna forskingsprosjekt og skal bidra til å sikra at forskingsetikk blir systematisk innlemma i forskar- og kandidatutdanninga ved NMBU. 

Forskingsetisk utval kan behandla saker på initiativ frå studentar og tilsette.  

Rektor har oppnemnt følgjande medlemmer til Forskingsetisk utval ved NMBU, ved behandling av sømmelegheitssaker, for perioden 2021 - 2025:

    Vara
Leiar          Øystein Evensen  Sjur Baardsen
Nestleiar    Rani Lill Anjum Randi Kaarhus
  Anne Katrine Geelmuyden                           Marit Nesje 
  Deborah H Oughton                          Ian Bryceson                             
Jurist    Aslak Syse (eksternt) Professor em. Morten Kjelland   

Personlig vara for Aslak Syse, ekstern (UiO), jurist

                       

I tillegg består Forskningsetisk utval av:

Oppnemnt av studentdemokratiet:

Oppnemnt Vara
Solveig Øvereng Larssen              
Maren Sofie Foss Gulliksen         

Oppnemnt av SoDoC:

Jesper Frausig                               

Oppnemnt av administrasjonsdirektøren:

Navn kommer

Published 2. juni 2015 - 11:11 - Updated 6. januar 2023 - 12:44