Møter og kurs

Dørene åpnes kl. 11.30 for servering av lunsj 

Påmelding: For beregning av lunsj ber vi deg melde deg på her.
Du er hjertelig velkommen til arrangementet selv om du ikke har meldt deg på til lunsjen! 

Innledninger til debatt: 
Petter Aaslestad (leder av Forskerforbundet): Forskning under krysspress – den akademiske frihets betydning og vilkår. 

Svein Sjøberg (professor emeritus, UiO): Kan vi stole på forskerne? Er budsjettbalanse og lojalitet til oppdragsgiver viktigere enn vitenskapelige idealer? 

Debatt med Lars Bakken (professor NMBU) som ordstyrer
 - 
Er uavhengighet og åpenhet i forskningen truet, i en tid der koplingene mellom forskning, næringsliv og politikk blir stadig tettere og kravet til forskningens nytteverdi skjerpes?
 - Går utviklingen i retning av at pengesterke og politisk mektige oppdragsgivere i stigende grad styrer forskningsmiljøene og det de forsker på?
 - Opplever forskere at de blir styrt og/eller presset av oppdragsgivere, politikere osv.? Skapes det avhengighetsforhold som går på tvers av vitenskapelige idealer?
 - Fører avhengigheten av eksterne midler til selvsensur, blind lojalitet og opplæring av unge forskere til å sky maktkritisk forskning?
 - Hvilket ansvar har enkeltforskere, akademiske institusjoner og oppdragsgivere for å sikre forskningens uavhengighet?  

Arrangører: Forskerforbundet ved NMBU og Etikkutvalget ved NMBU

Published 31. oktober 2016 - 18:14 - Updated 23. mai 2017 - 19:11

Sider