Etikk på biblioteket

  • Ragnar Fjelland holder innlegg ved Filosofikafeen
    Foto
    Håkon Sparre

Etikkutvalet samarbeider med universitetsbiblioteket om å auka interessa for og bevisstgjering av forskingsetiske og andre etiske problemstillingar knytt til verksemda vår ved NMBU. I biblioteket i Tårnbygninga vil det haldast regelmessige kurs i plagiering og medforfattarskap frå 2016. Kvart semester blir det arrangert opne møte med etikkdebatt.

Etikk på biblioteket

Etikkdebatt

Kurs

  • Plagieringskurs
  • Kurs om medforfatterskap

Timeplan for kurs og møter

Published 27. august 2015 - 13:50 - Updated 1. juli 2020 - 14:28