Etikk på biblioteket

  • Ragnar Fjelland holder innlegg ved Filosofikafeen
    Foto
    Håkon Sparre

Etikkutvalget samarbeider med universitetsbiblioteket om å øke interessen for og bevisstgjøring av forskningsetiske og andre etiske problemstillinger knyttet til vår virksomhet ved NMBU. I biblioteket i Tårnbygningen vil det holdes regelmessige kurs i plagiering og medforfatterskap fra 2016. Hvert semester arrangeres åpne møter med etikkdebatt.

Etikk på biblioteket

Etikkdebatt

Kurs

  • Plagieringskurs
  • Kurs om medforfatterskap

Timeplan for kurs og møter

Published 27. august 2015 - 13:50 - Updated 8. mars 2016 - 13:33