Akademisk frihet

Akademisk frihet og forskningens uavhengighet er bærende prinsipper i universitetets virksomhet. 

Hva betyr akademisk frihet?

  • Akademisk frihet er et grunnleggende og ufravikelig prinsipp
  • Forskningen er fri og uavhengig, ingen kan påvirke forskningsresultater
  • Forskerne står fritt til å uttale seg på faglig grunnlag, og dette med tittel og institusjonstilhørighet
  • Universitetet som institusjon har ikke meninger i faglige spørsmål

Akademisk frihet handler om å unngå at etablerte maktstrukturer definerer hva det skal forskes på.

Den akademiske friheten skal motiveres av fri kunnskapsutvikling for samfunnets utvikling. Samfunnet er i det lange løp best tjent med en kunnskapsutvikling som er fri, basert på vitenskapelige prinsipper og utviklet med en armlengdes avstand til staten, næringen eller interessegrupper.

Det betyr at:

  • NMBU-forskere kan uttale seg fritt på faglig grunnlag om dyrevelferd, landbruk og alle andre fagområder ved NMBU.
  • Når enkeltforskere fra NMBU uttaler seg, med tittel og institusjonstilhørighet, gjør de det som fagpersoner og ikke «på vegne av institusjonen NMBU».
  • NMBU har ikke tatt og kommer ikke til å ta side i faglig debatt.
  • Det er ikke noe mål at forskerne ved NMBU skal uttale seg med samme syn, snarere tvert imot: mange vinklinger og faglig debatt er bra.
Published 7. juli 2021 - 10:43 - Updated 7. juli 2021 - 12:58