Forskningsetisk utvalg

Etikk ved NMBU

NMBU forvalter store samfunnsressurser og har forskningsaktiviteter som kan ha stor betydning nasjonalt og globalt.

Etikk ved NMBU

Gjennom utdanning og forskning skal NMBU bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens generasjoner. Med sin virksomhet ønsker NMBU å bidra til en bærekraftig utvikling og en mer rettferdig fordeling av ressurser. Respekt for miljøet, dyr, og mennesker i nåværende og fremtidige generasjoner står sentralt i NMBUs verdigrunnlag.

 

Kontakt oss

Koordinator for Forskningsetisk utvalg ved NMBU