Universitetsstyret medlemmer

Sammensetningen av universitetsstyret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU.
Dette styret sitter fra 01.08.2017-31.07.2021, med unntakk av studentene og representanten for de midlertidig vitenskapelige tilsatte i undervisning og forskerstillinger, som velges for ett år av gangen.
Sol Høgset, Ole Johan Rosenvold Holtet og Thea B. Blystad Klem sitter i perioden 01.08.2017-31.07.3018.


Oppdatert per 01.08.2017

Medlemmer

 

Medlem

Verv

Siri Hatlen

Styreleder

Marianne Harg

Eksternt styremedlem

Petter Arnesen

Eksternt styremedlem

Per Holten-Andersen

Eksternt styremedlem

Birger Svihus

Styremedlem (fast ansatte i undervisning og forskerstillinger)

Kristin Olsen

Styremedlem (fast ansatte i undervisning og forskerstillinger)

Ruth Haug

Styremedlem (fast ansatte i undervisning og forskerstillinger)

Eivind Norum

Styremedlem (teknisk og administrativt ansatte)

Thea B. Blystad Klem

Styremedlem (midlertidig vitenskapelige tilsatte i undervisning og forskerstillinger)

Ole Johan Rosenvold Holtet

Styremedlem (student)

Sol Høgset

Styremedlem (student)

Varamedlem

Verv

Hanne Refsholt

1. vara for eksternt styremedlem

Anne-Brit Kolstø

2. vara for eksternt styremedlem

Ragnar Øygard

1. vara representant for fast ansatt i undervisning og forskerstillinger

Vincent Eijsink

2. vara representant for fast ansatt i undervisning og forskerstillinger

Line Tau Strand

3. vara representant for fast ansatt i undervisning og forskerstillinger

Shai André Divon

1. vara representant for fast ansatt i undervisning og forskerstillinger

Anne Elisabeth Torgersen

1. vara for representant for teknisk og administrativt ansatte

Halvor Helgetveit Konglevold

1. vara for studentene

Eva Bjelke Mørch

2. vara for studentene

 Published 16. desember 2013 - 14:50 - Updated 24. juli 2017 - 13:18