Januar - august 2017

Universitetsstyremøte 28. juli - ekstraordinært

Det vil bli avholdt et ekstraordinært Universitetsstyremøte per telefon den 28. juli kl. 10-11. 

Universitetstyremøte 9. mai - ekstraordinært

Dette møtet var et epoststyremøte hvor én sak unntatt offentlighet ble behandlet.

Universitetsstyremøte 15. juni

Sted: Hillringsbergs herregård, Glava, Sverige
Tid: ca. 10.00-17.30

Det kommer til å bli satt opp buss for de som ønsker å være tilstede på styremøtet i Sverige.
Informasjon med muligheter for bindende påmelding legges om kort tid ut på intranettet.

Universitetsstyremøte 15. mars

Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen
Tid: 09.00-16.00. Lunsj kl. 12.00

Universitetsstyremøte 9. mars - ekstraordinært

Tid: 0800-1000
Sted: Experis' lokaler og per telefon

Universitetsstyremøte 2. mars - ekstraordinært

Sted: Experis’ lokaler
Møtestart: Kl. 10.30
Styret er sammenkalt for å intervjue kandidater til rektorstillingen.
Styret vil i den forbindelse behandle sakene i innkallingen.

Universitetsstyremøte 19. januar

Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås
Tid: kl. 0900-1500