Medlemmer

Enhet/representasjon

Fast medlem

Prorektor, leder av utvalget

Solve Sæbø

HH

Ragnar Øygard

LANDSAM

Camilla Martha Ihlebæk

MINA

Jon Frank

REALTEK

Bjørn Ragnvald Pettersen

BIOVIT

Elise Norberg (nestleder)

KBM

Tove G. Devold

VET

Yngvild Wasteson

FODOS/DIOV

Kine Josefine Auralnd-Bredesen

Tekn/adm

Espen Arestøl

Studentmedlem

Henriette Vågen Aase

Studentmedlem

Mina Bjerke

Studentmedlem

Hanne Berggren

Sekretær for utvalget: Bodil Norderval

Published 25. April 2014 - 10:08 - Updated 27. oktober 2017 - 11:21