Møteplan 2017

 • Under følger en oversikt over saker som behandles av SU i 2017.

Planen oppdateres fortløpende, og saksdokumenter og møtebøker fra SU publiseres her.

2017

Dato/Sak Saksnr/saksb. Status
18.01.2017  - Sakspapirer Møtebok
Konstituering og valg av nestleder 2/17 KK
Orienteringssak: Prorektors tanker og visjoner for våren 2017 3/17
Orienteringssak: Planene for 2017 4/17 KK
Orienteringssak: Kvalitetsmelding 2016 5/17 KK
15.02.2017 - Sakspapirer Møtebok
Bruk av veileder som intern sensor i forbindelse med gradsoppgave - førstegangsbehandling 8/17 EMT/BN
Henvendelse fra IMT om undervisningsinfrastruktur 9/17 KK
Digital eksamen - status 10/17 MLH
Utlysning av midler til innovativ undervisning 11/17 KK
Gjennomføring masteroppgave: utkast til nye retningslinjer og til studentevaluering - førstegangsbehandling 12/17 EG/EMT/BN
Fordeling av 20 nye studieplasser - IKT (sakspapirer ettersendes) 13/17 KK
Orientering: Implementering nytt LMS - status og planer 14/17 LVS
Orientering: Studiebarometeret - resultater 15/17 KK
Orientering: Underviserundersøkelsen - resultater 16/17 KK
Orientering: Nytt meritteringssystem - prosess ved NMBU 17/17 KK
26.04.2017 - Sakspapirer Møtebok
Gjennomføring mastergradsoppgave: Utkast til nye retningslinjer og til studentevaluering - andregangsbehandling 20/17 EG/EMT
Studieårets inndeling - førstegangsbehandling 21/17 KK
KBM - utvikling av emner med mange studenter fra ulike studieprogram 22/17 KK
Krav til fullføring bachelorgrad ved opptak til master - førstegangsbehandling 23/17 BN/EMT
Høring: NMBU Campusplan 24/17 KK
Emneevaluering - status 25/17 EG
Oppfølgning stortigsmelding om studiekvalitet 26/17 KK
Oppfølgning ny tilsynsforskrift 27/17 EMT
Støtte til arbeid med læringsutbyttebeskrivelser 28/17 KK
Implementering av nytt LMS - prosess og avklaringer (muntlig) 29/17 ED
Orientering: Periodisk programevaluering 2017 30/17 KK
Orientering: Nytt meritteringssystem - status 31/17 KK
Orientering: Erfaringsdelingsprosjekt om forebygging av frafall i regi UiB 32/17 KK
07.06.2017 - Sakspapirer Møtebok
Programledelse pg programutvikling 35/17 KK
Utvikling for Læringssenteret 36/17 KK/ED
Opptaksramme 37/17 BM
Booking av laboratorietid for studenter 38/17 EMT
Arbeidet med ny strategi for NMBU - innspill fra SU 39/17 KK

Orientering: Studieavdelingen orienterer

 • Innføring Canvas
 • Støtte til utvikling av innovativ undervisning
 • Meritteringssystem for NMBU
 • Status tiltak NMBUs kvalitetsmelding
 • Status tiltak FFU
40/17 KK

13.09.2017 - Sakspapirer

Møtebok

Seminardel:

 • Velkomst og presentasjonsrunde
 • Prorektors tanker og visjoner
 • Tema: Introduksjon av nye studenter - runde rundt bordet, diskusjon og innspill
 • Utvalgets mandat og rolle
 • Møteplan

Støtte til arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser - 2. gangsbehandling

43/17 KK

Orientering: Studieavdelingen orienterer

 • Opptak høsten 2017
 • Innføring Canvas
 • Digital eksamen
 • Studentevaluering – gjennomføring av masteroppgaven
 • Læringssenteret: PEDprat
 • Pedagogisk merittering
 • Arbeid med NMBUs strategi
 • Prosess studieprogramportefølje
 • Læringsfestival 2018

44/17 KK
Published 2. januar 2017 - 13:14 - Updated 30. oktober 2017 - 9:23