Studieutvalget

Møtedatoer 2017 - foreløpig plan:

  • 18. januar (Ås)
  • 14.-15. februar - seminar (Ås)
  • 26. april (Ås)
  • 7. juni (Adamstuen)
  • 13. september (Ås)
  • 25. oktober (Ås)
  • 6. desember (Ås)

Årsplaner, saksdokumenter og møtebøker:

2017

2016

2015

2014

Published 6. januar 2015 - 10:13 - Updated 18. august 2017 - 10:40