Studieutvalget

Studieutvalget har nye retningslinjer fra 2017.

Informasjonsskriv til nye studenter i utvalget.

Skjema 1: Avtale om godtgjørelse til studenter

Skjema 2: Taushetserklæring for studenter

Møtedatoer 2017 - foreløpig plan:

  • 18. januar (Ås)
  • 14.-15. februar - seminar (Ås)
  • 26. april (Ås)
  • 7. juni (Adamstuen)
  • 13. september (Ås)
  • 25. oktober (Ås)
  • 6. desember (Ås)

Årsplaner, saksdokumenter og møtebøker:

Fra og med møtet 25. oktober blir møtedokumentene lagt ut på en ny nettside.

2017

2016

2015

2014

Arkiv Studienemnda UMB

Published 6. januar 2015 - 10:13 - Updated 19. oktober 2017 - 22:00