Læringsmiljøet ved NMBU

Hvert år tilrår læringsmiljøutvalget overfor universitetsstyret disponering av 3 500 000 kr som er øremerket større LMU-tiltak. Utvalget tildeler også hvert år midler til mindre læringsmiljøtiltak. Summen som årlig tildeles mindre tiltak varierer da dette er sanksjonsmidler som ilegges fakultetene ved forsinket sensur. LMU følger også opp universitetets handlingplan for Universell utforming.

Læringsmiljøet

Læringsmiljøutvalgets utarbeider hvert år en årsrapport, og denne gir en årlig status og vurdering av det totale læringsmiljøet ved universitetet.

Mindre Læringsmiljøtiltak

  • Retningslinjer for tildeling av mindre LMU-tiltak
  • Oversikt over gjennomførte tiltak (lenke vil komme)

Universell utforming

Andre undersøkeler, evalueringer og rapporter

Published 10. mai 2017 - 13:38 - Updated 10. mai 2017 - 13:54